TID

Et centralt begreb i FOS’ værk Aur(0)a er ”tid”.

Kunstneren leger med vores forståelse af tiden ved at fremstille kunstige ruiner, som binder fortid og nutid sammen, og i værket indgår der desuden et solur, som en meget konkret inddragelse af ”soltid” som et bud på måling eller oplevelse af tidens gang. Du kan se mere om FOS’ egne overvejelser i filmen Om tid.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

FOS
Hvad er tid?

Lav først en undersøgelse af forskellige teorier om begrebet ”tid”. I undersøgelsen vil du sikkert opleve, at noget virker umiddelbart forståeligt og konkret, mens andet er meget abstrakt. Du kan derfor både tage skriftlige noter og tegne skitser for at fastholde dine resultater og tanker undervejs. En vinkel på din undersøgelse kan også være behandlingen af temaet ”tid” i kunsten i både samtidskunsten og tidligere kunsthistoriske perioder.

Tip

Tips til undersøgelse af tid i kunsten:

Salvador Dali: The Persistence of Memory, 1931
Jais Nielsen: Afgang, 1918
Marcel Duchamp: Nude Descending a Staircase (No. 2), 1913
Forskellige kunstnere fra barokken: Vanitas-motiver
Michael Kvium: Vanitas-symboler

Hvordan kan man give ”tid” en kunstnerisk form?

Brug derefter dine noter og skitser fra den teoretiske undersøgelse til at lave din egen kunstneriske bearbejdning af begrebet ”tid”. Undersøg i en iterativ proces forskellige genrer  og materialer (fx tegning, maleri, foto, skulptur, konceptkunst) og kunstneriske strategier (fx naturalistisk eller ekspressivt) for at finde det rette udtryk.

Sammenlign jeres undersøgelser (både praktisk og teoretisk) i makkerpar/grupper. Overvej hvilke ligheder og forskelle der er på, hvordan I har grebet undersøgelsen an.

Overvej hvad kunsten kan, når man vil udtrykke sig om et uhåndgribeligt, men dog allestedsnærværende begreb som tiden.
 

Tag notater om undersøgelsesprocessen i portfolioen, og husk at illustrere med billeder.