Synsvinkel og identitet

I en fiktionstekst kan man lege med identitet, fx ved at lægge synsvinklen hos en figur, der adskiller sig radikalt fra digteren selv.

Er teksten et digt, kaldes det et rolledigt. Prøv selv at skrive et rolledigt inspireret af professionelle eksempler og Aur(0)a.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

FOS
Oplæsning af eksempler på rolledigte

Begynd med at læse nogle eksempler på rolledigte op i klassen. Det kan fx være Klaus Rifbjergs Fasan (Voliere, 1962) og Livet i badeværelset (Konfrontation, 1960). Frank Jægers Være-digtet (Morgenens Trompet, 1949) kan også bruges som inspiration.

Leg med synsvinklen

Vælg nu et sted ved en af murene i Aur(0)a. Skriv et kort digt (strofisk eller ustrofisk), hvor digtets jeg er en helt anden end digteren selv (dig), fx et dyr (myre, fugl, frø, kat) eller en person fra en anden tid (ridder, nonne/munk, viking, Ludvig Holberg, en cyborg). Fokus er den anderledes synsvinkel på stedet, sansning af, tanker om og ageren på stedet.

Del og vælg

Del digtene med hinanden og vælg et digt

  • hvor synsvinklen er både overraskende og gennemført
  • hvor synsvinklen giver et usædvanligt syn på stedet
  • hvor synsvinklen giver stof til filosofisk eftertanke
  • hvor synsvinklen giver et perspektiv på tiden og historien
  • som er rørende, sjovt, uhyggeligt eller hvilke andre kriterier, I finder relevante