Replikskrivning

Replikskrivning er en kreativ øvelse om replikker, sted og situation.

Den tager kun 10-15 minutter og kan bruges i forbindelse med analyse af drama eller som generel træning af ”skrivemusklen”. Der er ikke et overordnet mål om at producere en færdig, helstøbt tekst. Formålet med tidsrammen er at frisætte fra krav om at producere noget perfekt.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

FOS
Sted og situation

Begynd med at gå sammen i par. Hvert par beslutter sig nu for et sted og en situation i kunstværket Aur(0)a. Det kan fx være ventetid ved Busskuret, en event ved Koppen der kan rumme alt, frikvarter og ”hænge-ud-tid” ved murværket.

 

Hvad sker der her?

Nu skal I skiftes til at skrive en replik. Gerne korte replikker. Udover replikkerne må I ikke tale sammen undervejs. Bagefter kan I gå sammen med et andet par og læse op på jeres sted i kunstværket. Snak sammen om, hvad der gør replikkerne til en dialog, og hvordan I med replikker, sted og situation måske får skabt et drama eller en fortælling, en pointe eller en stemning.