Opgave om ALT

Koppen der kan rumme alt er titlen på en del af FOS’ kompleks Aur(0)a foran Vestfyns Gymnasium.

Koppen kan opfattes som det måske klareste billede i komplekset, fordi det er en genkendelig figur med en titel og en funktion. Men hvad er dette ”alt”, som koppen rummer? Udvid jeres ordforråd, kast jer ud i en samtale på fremmedsproget og diskuter - alt efter niveau - kunstnerens og jeres egne tanker om Koppen der kan rumme alt.

Øvelsen kan bl.a. bruges som opvarmningsøvelse til ”Lille essayøvelse”.  

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk
Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

FOS
Systematisk oplistning af ALT

Kig til en start grundigt på Koppen der kan rumme alt, og begynd så gruppearbejdet med at opliste substantiver (ental, ubestemt form), der betegner ting inden for bestemte betydningsområder som fx køkken, skole, sport, natur, by, fest etc.

Oplist derefter begreber som fx fællesskab, viden etc.
Tag også fat på en oplistning af følelser som fx usikkerhed, begejstring etc.
Forsøg endelig at opliste andre kategorier, der også kan rummes i koppen.
Sæt en tidsramme på 2-3 minutter for hver liste.

Refleksioner over ALT

Skriv alt op på tavlen eller opret et fællesdokument til listerne med alt i docs. Slet eventuelt gentagelser, og sæt ord på listernes forskellige karakter og relevans. Diskuter i klassen, hvilke tanker kunstværk og titel sætter i gang hos jer. Inddrag de tanker om værk og titel, som kunstneren selv giver udtryk for i TV-programmet Den 11.time.
Skriv evt. individuelt ”Lille essayøvelse”, som du finder under området Formidling.