Lille essayøvelse

I et essay indgår der 2 niveauer: Et konkret, sansende, oplevende og et abstrakt, reflekterende.

Udgangspunktet kan fx være en tekst eller et kunstværk, som bruges som afsæt for refleksioner og ræsonnementer, som udfoldes gennem en tankestrøm af ideer om emnet. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i essayskrivning er bl.a. beskrivelse, karakteristik og refleksion.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

FOS
Før-skrivning til essay om Koppen der kan rumme alt

Start med at gå en tur omkring Koppen der kan rumme alt og notér, hvad du sanser. Notér, hvad du umiddelbart forbinder med værkets titel og find fakta om værk og kunstner fx her eller her på sitet.

Tip

Tip til før-skrivning:

En opvarmning til den lille essayøvelse kunne også være oplistningen af ting, begreber og følelser i ”Opgave om ALT”. Du kan også se FOS præsentere Koppen der kan rumme alt i TV-programmet Den 11. time.
Lille essayøvelse kan desuden bruges som forøvelse til den større skriftlige opgave ”Hvad kan kunst?”.

Skriv - og skriv færdig

Skriv herefter et udkast, hvor du bruger notaterne fra opgave A.
På det konkrete niveau kan indgå sansende beskrivelser af Koppen, erindringer og dagligdagsoplevelser. På det abstrakte, reflekterende niveau kan der indgå overvejelser over betydningen af værket og dets titel. Ofte er paradokser og en undren omdrejningspunkt i et essay. Kunsten er at få sammenhæng mellem de to niveauer.
Skriv herefter igennem, så den færdige tekst er et kort essay (ca. en side) om Koppen der kan rumme alt.
Fakta om værk og kunstner skal indgå i essayet.