Kunstens rolle og betydning i dag

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den debatterende artikel. Det er en genre, der kan minde om kronikken i et dagblad.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

FOS
Opgaveformulering

Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer kunstens rolle i samfundet i dag, herunder hvilke udfordringer kunst kan skabe for brugerne. Du skal forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter. I din artikel skal du inddrage tekster på debatsiden i Fyens Stiftstidende, 10. januar 2019 (søg på Infomedia) og filmen Kunstnerens rolle  med FOS, der har skabt Aur(0)a ved Vestfyns Gymnasium (2018-19).

Overskrift til din artikel: Kunstens rolle og betydning i dag.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

 

Krav til opgaven

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

  • at diskutere hvordan kunsten kan udfordre forskellige holdninger til, hvad kunstens rolle er eller bør være ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Steen Ole Hedelund Jørgensens kommentar til kunstværket Aur(0)a i Martin Klosters artikler på Fyens Stiftstidendes debatside 10. januar 2019: ”Student fra 1972 kritiserer kunstværk fra 2018” og ”Kritiker: Busskuret er det værste”.
  • at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler bl.a. ved at inddrage mindst én af de to andre tekster på debatsiden: Elisabeth Rask ”Hvor skønt at vi har et samfund, der har råd til at ”fjolle” sig ud”, ”Rektor: Alle har lov til en mening” eller filmen Kunstnerens rolle med FOS.
  • at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.