Koppen der kan rumme alt

FOS’ samlede værk Aur(0)a åbner med alle sine mange forskellige elementer for mange forskellige, mulige fortolkninger.

Men én del af værket har sin egen titel og sin egen placering, oveni købet på noget der ligner en sokkel: Koppen der kan rumme alt. Men hvordan spiller værk og titel sammen? Og i hvor høj grad åbner/lukker titlen værkets fortolkning? Og hvad fortæller det om os, hvordan vi fortolker værkets titel?

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Indhold

Kunstnere

FOS
Hvilke virkemidler har FOS brugt i Koppen der kan rumme alt?

Lav to og to en analyse af Koppen der kan rumme alt, hvor I bruger relevante begreber fra skulpturanalysen: Skala, materialer, komposition, skulpturelle virkemidler, rum og volumen, sokkel.

Overvej hvilket overordnet udtryk de formelle virkemidler giver koppen, og hvordan dette udtryk spiller sammen med værkets titel: Koppen der kan rumme alt?

Hvad ligger der i begrebet ”alt”?

Lav dernæst en hurtigskrivning individuelt, hvor du skriver ned, hvad du umiddelbart tænker, der må være i Koppen der kan rumme alt. For hvad er ”alt”? Hvad er ”alt”, hvad du kan komme i tanker om på 5 minutter?

Sammenlign med en makker/gruppe, hvad I har skrevet ned. Hvilke forskelle og ligheder er der på, hvad I har skrevet ned? Hvorfor er der netop disse forskelle og ligheder?
(Lav evt. øvelsen med jeres forældre eller andre uden for skolen og diskutér årsagerne til forskelle og ligheder på, hvad forskellige aldre/køn/typer lægger i begrebet ”alt”)

Diskutér hvordan en værktitel kan åbne eller lukke fortolkningen af et kunstværk. Kig i jeres portfolio fra undervisningen, og find eksempler på værker, hvor titlen enten hjælper fortolkningen på vej, åbner for alle mulige fortolkninger eller helt lukker mulighederne for fortolkning.
 

Hvordan kan du beskrive dig selv og din identitet med en kop der rummer……?

Udform til sidst din egen version af en kop i ler eller et hvilket som helst andet materiale, det skal bare have en tredimensionel og hul form.
Denne kop skal ikke rumme alt i verden, men kun dig! Du skal derfor fylde koppen med ting, billeder af ting eller modeller af ting (af ler eller andet), som symboliserer DIG.

Overvej hvordan du placerer dine genstande/symboler i koppen:

  • Skal alle ting være synlige?
  • Er der noget, der skal ligge nederst, skjult, og andet der skal stikke op af koppen? Hvad og hvorfor?
  • Er der ting, som ved nærmere eftertanke ikke skal med i koppen, eller skal det være koppen, der rummer ALT om dig?

Diskutér med en makker/gruppe, hvilke valg I har truffet om koppens indhold, og hvordan disse valg ligner eller adskiller sig fra de valg, I hele tiden træffer om at vise jeres identitet i skolen, derhjemme, på sociale medier, på jeres fritidsjob el.lign.
Tag notater i portfolioen, og husk at illustrere med billeder af iagttagelser og øvelser.