Identitet – at finde sig selv

Identitet tematiseres i alle skønlitterære genrer og til alle tider.

Eventyr, folkeviser, dannelsesromaner, udviklingsromaner, selvbiografisk romaner kredser om, hvordan identiteten dannes og udvikler sig over tid og også ofte i en bevægelse mellem steder og rum. Tænk fx på eventyrets hjemme-ude-hjem-struktur og nyere romaner, der skildrer overgangen fra barn til voksen. I skal arbejde med temaet ved at gentænke en litterær tekst og opføre den med Aur(0)a som scenografi. Opgaven tager afsæt i den litterære kernefaglighed og udfordrer det kunstnerisk skabende element i danskundervisningen.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Tema

Kunstnere

FOS
Gentænkning af tekst fra litteraturhistorien og valg af scenografi i Aur(0)a

Start med at gå sammen i grupper på 3-4 om at producere en tekst, der gentænker en allerede eksisterende tekst, der på en eller anden måde tematiserer emnet Identitet - at finde sig selv. I vælger selv teksten, evt. ud fra forslag fra jeres lærer, og gentænker den i en ny og kreativ form. I kan arbejde med klassiske tekster fra middelalderens litteratur eller måske tage udgangspunkt i tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud eller modernismen. Det eneste krav er, at den valgte tekst tematiserer emnet Identitet – at finde sig selv og er skrevet før år 2000. Vælg også et sted (eller flere steder) i Aur(0)a, som giver mening og resonans til teksten og jeres gentænkning. Det kunne fx være en af portene, en åbning i murværket, et særligt ruinøst sted, gardinet, den blå bjælke, en runding eller soluret. Stedet skal danne scenografi for jeres opførelse af jeres genskrevne tekst.

Genskrivning af den eksisterende tekst og plan for performance

Undervejs i gentænkningen har I allerede diskuteret jer frem til et innovativt og interessant koncept for genskrivning og opførelse/performance i Aur(0)a.  Nu skal I videreudvikle konceptet i skriveprocessen. Skriv løs, vær nysgerrig, leg med sprog og litterær form. Jeres genskrivning af den eksisterende tekst skal præsenteres i en performance eller reentactment. Prøv jer frem og øv jer, inden I opfører jeres performance eller reentactment for de andre i klassen. Jeres opførelse kan fx forme sig som en enkel oplæsning for en eller flere stemmer, hvor ruinen, murene bruges som scene og rum for jeres performance. Eller I kan benytte lyd, kostumer og rekvisitter som supplerende virkemidler til det sted, I har valgt.

Tip

Tip til genskrivning og performance:

Klik ind på Skrive Cup 2017 med temaet Hjemmefra. Her er der eksempler på elevers performances og ideer til tekster. Se også andre temaer og eksempler på at genskrive og performe litteraturhistorien.

Præsentation af jeres performance

Slut af med at opføre jeres genskrevne tekster for hinanden. Hvis årstiden og vejret er til det, kan I præsentere jeres performance for hinanden på de steder, som I har valgt i Aur(0)a. Eller I kan vælge at filme jeres performance og vise videoerne inden for på skolen.