Identitet – alt om dig

Koppen der kan rumme alt er titlen på en del af FOS’ kompleks Aur(0)a foran Vestfyns Gymnasium.

Koppen kan opfattes som det måske klareste billede i komplekset, fordi det er en genkendelig figur med en titel og en funktion: Koppen der kan rumme alt. Men hvad dette ”alt” kan være, hvordan koppen opsuger det, og hvor ”alt” distribueres hen, er måske vanskeligere at forestille sig. Hvad nu, hvis det var alt om dig?   

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk
Sprogfag
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Tema

Kunstnere

FOS
En fortælling om dig selv til din lærer

Begynd med at forestille dig, at koppen kan rumme alt om dig. Det fungerer bedst, hvis du kan se på koppen, imens du brainstormer: Notér på 5 minutter, alt hvad du kan komme i tanke om, at koppen kan rumme om dig selv. Overvej herefter, hvilke dele af dette ”alt” du vil vælge ud til en fortælling om dig selv til din lærer. Skriv en side om det, som du ville ønske, at din lærer vidste om dig.

En fortælling om dig selv til venner

Lav herefter samme øvelse, men skift modtageren ud, sådan at du forestiller dig, at koppen kan rumme alt det, som du ville ønske dine klassekammerater vidste om dig. Eller som du ville lægge op på et socialt medie.  

Afsender – tekst - modtager

Slut af med at læse tekst B op for hinanden i par eller små grupper og overvej sammen, hvordan modtageren har indflydelse på teksten. Diskuter identitet i relation hertil, fx hvordan de valg, I har foretaget til de to tekster ligner eller adskiller sig fra de valg, som I hele tiden træffer om at vise jeres identitet i skolen, derhjemme, på sociale medier, fritidsjob el.lign.
Aflever en af teksterne (eller begge) til læreren som skriftlig opgave.