Hvad kan kunst?

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den reflekterende artikel. Det er en genre, der kan minde om essayet.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

FOS
Opgaveformulering

Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger, hvad kunst kan.
I din artikel skal du inddrage FOS’ kunstværk Aur(0)a ved Vestfyns Gymnasium (2018-19) og en af filmene med FOS her på sitet: Aur(0)a, Om tid, "Kunstnerens rolle" eller Værkets form og indhold.
Overskrift til din artikel: Hvad kan kunst?
Omfang til din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

 

Krav til opgaven

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

  • at reflektere over hvad kunst er og kan. Inddrag et eller flere synspunkter fra en af filmene med FOS. Du kan fx komme ind på kunstens rolle i samfundet og for den enkelte, og overveje hvor vidt der er noget, som kun kunst kan.
  • at inddrage Aur(0)a som eksempel på, hvordan kunst i det sociale rum kan skabe rammer for oplevelser og aktiviteter mellem mennesker og måske endda skabe nye måder at tænke på.
  • at skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.