Fortolkning af værket Aur(0)a

I en indholdsanalyse af kunstværker vil man ofte lede efter symboler, fortællinger eller temaer i værket.

Mens det mange gange kan være forholdsvis enkelt at afdække fx historiske eller religiøse scener i ældre, figurative billeder, kan der i moderne kunst være længere mellem de åbenlyse symboler eller faste fortællinger. Det gælder også et værk som Aur(0)a, hvor der er mange muligheder for fortolkning, alt efter øjnene der ser. Så hvad ser DU, og hvordan fortolker DU værket?

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Erindring og forestilling
Indhold

Kunstnere

FOS
Hvad handler værket Aur(0)a om?

Lav først en indholdsanalyse af værket Aur(0)a, hvor I to og to undersøger værkets udtryk, om der er symboler, om man kan finde spor af fortællinger, eller om I synes, værket behandler nogle overordnede temaer. Prøv at nå frem til jeres egen, overordnede fortolkning af, hvad værket handler om.

Hvad har kunstneren selv sagt om Aur(0)a?

Undersøg dernæst kunstnerens tanker om sit værk og dets budskab. I kan fx læse om kunstneren FOS på nettet, I kan læse introduktionen til værket her på hjemmesiden, og I kan se filmene ”Aur(0)a” og ”Værkets form og indhold”, hvor FOS selv fortæller om værket.

Sammenlign kunstnerens tanker med jeres egen fortolkning. Overvej følgende:

  • Hvis jeres tolkning er helt anderledes end kunstnerens egen, hvad er grunden så?
  • Hvad spiller ind på vores fortolkning af kunstværker?
  • Kan en tolkning af et kunstværk være mere rigtig eller forkert end en anden? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvad kan vi bruge kunst til, hvis vi fortolker den forskelligt, og den ikke har en fast betydning?
Hvordan kan din fortolkning omsættes til en remediering af Aur(0)a?

Lav til sidst individuelt eller sammen med din makker en kunstnerisk bearbejdning og visualisering af din personlige fortolkning af værket i andre materialer/medier end de oprindelige, altså en remediering af værket.

Det kan fx være:

  • En model eller en sketch-up-tegning af det bygningsværk, du forestiller dig ligger bag ruinerne
  • En collage der viser, hvilke associationer værket giver dig
  • En film med den handling, du forestiller dig kunne udspille sig i ruinerne
  • En performance eller et abstrakt maleri som udtrykker de følelser, værket vækker hos dig
  • En scenografi ved en del af værket, som kunne være et rum med en handling om værkets tolkning
  • En tegning af større eller mindre udsnit af ruinerne, evt. med tilføjelse af genstande, personer eller andet, som viser et tema, du mener, værket behandler.

Vis jeres produkter for hinanden i grupper, og lav nye analyser og fortolkninger af remedieringerne. Ender fortolkningerne helt andre steder end i det oprindelige værk?

Tag notater om undersøgelsesprocessen i portfolioen, og husk at illustrere med billeder.