Erindring og forestilling – samtiden

Hvad nu hvis…? Kunst og litteratur kan tage afsæt i et ”Hvad-nu-hvis-spørgsmål” og give os mulighed for at forestille os en alternativ historie.

Aur(0)a foran Vestfyns Gymnasium er sådan et kunstværk, der leger med forestillinger om tiden og historien. Kunstneren FOS har bygget otte mure, der fremstår som ruiner. Det er kunstige ruiner, der aldrig har haft en funktion, men ruinen, materialet aktiverer vores forestillinger om en anden, mulig fortid. Ved at skabe ruinerne fra en ”ny” forhistorie mener FOS, at der også skabes rum for andre forestillinger om fremtid. Hvad nu, hvis det er ruinerne af…?
I litteraturens verden bruger forfattere ord til at bygge fiktive verdener, og læseren inviteres til at leve sig ind i den fiktive verden uanset, om genren er socialrealisme eller science-fiction. ”Litteratur eksisterer på et andet realitetsplan, et andet sandhedsniveau, men så findes det også, det er på sin egen vis virkeligt”, siger Kaspar Colling Nielsen. Han er forfatteren til 17 fantastiske fortællinger i Mount København (2010), der tager afsæt i tanken: Hvad nu hvis der blev bygget et 3500 meter højt bjerg lige uden for København? I opgaven skal I undersøge begreber som fortid og fremtid, erindring og forestilling i de to kunstneres værker.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Erindring og forestilling
Tema

Kunstnere

FOS
Forestillinger om en mulig fortid – ifølge FOS

Begynd med at se filmene med FOS Om tid og Værkets form og indhold. Diskuter kunstnerens overvejelser om komplekset Aur(0)a som ruiner. Snak sammen om, hvad I opfatter som det væsentlige i kunstnerens tanker om historien, fortiden, vores erindringer og forestillinger om den. Stil hinanden spørgsmålet om, hvilke betydninger, forestillinger om fortiden kan have for vores nutid og fremtid.

Forestillinger om en mulig fremtid – ifølge Kaspar Colling Nielsen

Herefter skal I læse det indledende (kontra-)faktuelle afsnit og den første fortælling i Mount København, ”Pelikanen”. Lav i fællesskab en analyse af teksternes indhold (”hvad”) og form (”hvordan”) med fokus på, hvordan de to tekster forholder sig til hinanden og hvilke genrer og forestillinger, forfatteren leger med. Gå videre med en fortolkning: Hvilke forslag til tema har I på baggrund af analysen? Underbyg jeres fortolkning med eksempler på tekstens kernepunkter, fx forandringer, der sker som konsekvens af bjerget. Log ind på Forfatterweb, find og læs om Kaspar Colling Nielsen og idégrundlaget bag Mount København. Tilføjer det andre aspekter til jeres fortolkning? 

Hvad nu hvis… den fælles fortid og erindringen om den er en ”konstruktion”?

Man kan sige, at FOS og Kaspar Colling Nielsen på hver deres måde har bygget komplekser, universer, verdener, der sætter gang i vores forestillinger om, hvad der har været ”engang”, og hvad det er blevet – eller kan blive – til. Tanken bag er, at fortid og erindring ligeså lidt som fremtid og forestilling er objektive størrelser. Prøv i en perspektivering at sætte de to værker i forhold til, hvad kunstnerne selv har sagt om erindring og forestilling, fortid og fremtid. Hvis I har mod på det, så prøv også at inddrage samtidige ideer som fx kontrafaktisk historieskrivning, socialkonstruktivisme, dekonstruktivisme.

Tip

Tip til uddybning af filosofien bag Mount København:

Find på Infomedia Karen Sybergs interview med forfatteren i Information 23.04.2010: ”Et helt igennem realistisk bjerg”, hvor Kasper Colling Nielsen fortæller om sine tanker og inspiration fra bl.a. filosoffen Gilles Deleuze.