Erindring og forestilling – romantikken

I romantikken finder man en udbredt forestilling om ruinen som fælles erindring om fortiden.

Ruinen dukker op som motiv i digte og som virkelige bygninger i romantiske haveanlæg. De nybyggede ”ruiner” foran Vestfyns Gymnasium arbejder tilsvarende med fortiden og danner forestillinger om den – over 200 år efter romantikken. Eksisterer der trods tidsforskellen fællestræk i brugen af ruinen som billede på en forestilling om fortiden? Hvilke forskelle og mulige fællestræk er der i synet på historien?

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Erindring og forestilling
Tema

Kunstnere

FOS
Fortiden står åben, mener kunstneren bag Aur(0)a

Begynd med at se filmene med FOS Om tid og Værkets form og indhold, hvor han fortæller om skulpturkomplekset Aur(0)a, som i hans optik handler om vores fortid. Diskuter hans tanker om ruinen som en før-historie, forhandling om vores fortid og forhåbninger om fremtiden etc., eventuelt med perspektiv til socialkonstruktivismen, der som videnskabsteoretisk retning siden 1980’erne har været både populær og kritiseret.

Ruinen som længsels- eller undergangsbillede

Læs derefter B.S. Ingemann:“Paa Sjølunds fagre Sletter” op for hinanden. Skriv hurtigskrivning om handling og stemning i digtet, og snak sammen i par om steder og tider i digtet. Gå videre i par/grupper:

  • find teksteksempler, der viser, hvordan digtet bruger ruinen som motiv og symbol 
  • hvilke forestillinger sætter ruinen gang i?
  • hvilke historiske erindringer aktiverer ruinen?
  • hvilke ord og udtryk bruges til at forbinde ruinen med tidens gang og mindet om en storhedstid?  
  • diskuter hvorvidt ruinen i digtet er et undergangsbillede eller et længselsbillede – eller måske begge dele.
Naturen og historien som organisme

Som lektie til næste time skal I læse Adam Oehlenschläger: ”En gammel mand med en perspektivkasse”, hvor universalromantikkens program og guldaldertanken formuleres. Læs evt. også i jeres litteraturhistorie om universalromantik og guldaldertanken. I timen går I nu i gang med en fælles analyse og fortolkning:

  • hvad indeholder de 5 billeder i ”perspektivkassen”?
  • hvordan iscenesættes billederne som elementer i en universalromantisk forestillingsverden?
  • find eksempler i teksten på 1) overensstemmelsen mellem menneske og natur, 2) modsætningen mellem fortidens storhed og nutidens ubetydelighed og 3) visionen om en kommende storhedstid.

Inddrag som afslutning tankerne bag Aur(0)a, og diskuter hvorvidt der trods tidsforskellen muligvis er fællestræk mellem romantikernes brug af ruinen som billede på en forestilling om fortiden og FOS’. Overvej hvilke forskelle og mulige fællestræk der er i opfattelsen af historien?