En kommentar

En kommentar er læserens mulighed for at komme til orde i en avis (analog eller online).

Kriterier for at få sit debatindlæg optaget/trykt varierer alt efter det pågældende medies standard. I et seriøst medie skal kommentaren være saglig, formuleret i et sobert sprog, være båret af argumenter, have almen interesse, og der må gerne være skarpe holdninger.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

FOS
Opgaveformulering

FOS’ kompleks Aur(0)a foran Vestfyns Gymnasium har ændret gymnasiets udseende og udtryk markant. Skriv en kommentar til lokalavisen, skolebladet, opslag på Facebook eller lignende, hvor du som elev på skolen udtrykker din daglige oplevelse af området og din holdning til kunstværket.

 

Krav til opgaven

Gør dig umage med at argumentere sagligt og finde formuleringer, som både vækker læsernes interesse og giver udtryk for din holdning.
Du kan søge information om værk og kunstner på sitet her.
Opgavens opfang: Max 1000 tegn.