Digte på stedet – interaktionslyrik

I moderne lyrik kan man skelne mellem to typer: centrallyrik og interaktionslyrik.

I interaktionslyrik er det selve digtet som tekst, der er hovedsagen.
I kan prøve at arbejde med interaktionslyrik selv og i par skabe et – måske flerstemmigt - digt, der gør opmærksom på sig selv som sprog.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

FOS
Interaktionslyrik med Lone Hørslev

Begynd med at se ”UHØRT” Hørslev/Mechlenburg på YouTube, fx Lone Hørslevs digt Jarl Friis Mikkelsen: https://www.youtube.com/watch?v=RyJODhyoRkE og fortsæt på YouTube med Hørslevs Så slap dog af: https://www.youtube.com/watch?v=loUd9u4aDMI (Mouritz/Hørslev Projektet)
Eller læs selv et af hendes digte op, fx Nåh, lille Vovse (fra Lige mig, 2007).

 

Talesprog, klicheer og associationer som byggesten

Fortsæt med at gå sammen i par og vælge en del af Aur(0)a som det sted, hvor jeres digt skal udspille sig (ved Busskuret, Koppen der kan rumme alt eller et sted ved murene). Med inspiration fra Lone Hørslevs sprogbrug (talesprog, klicheer, associationer m.m.) aftaler I 3-5 ord/udtryk/klicheer, der kan relateres til det valgte sted, og som I skal bruge som fælles stikord. Skriv nu hver især løs ud fra et af udtrykkene og lad associationer og sproglige udtryk flyde frit. Når I går i stå, tager I fat på et andet af jeres aftalte udtryk. Læs op, finpuds sprog og flet sammen til ét – gerne flerstemmigt - digt.

Tip

Tip til definition af interaktionslyrik:

Læs mere om interaktionslyrikkens brug af digtets materialer: ordene, deres betydning, typografi, klicheer på Litteraturportalen.

Diskussion af jeres egne forsøg med interaktionslyrik

Gå sammen med et andet par og læs hinandens digte op på jeres steder. Snak sammen om, hvordan sted, sprog og associationer spiller sammen i digtene. Er digtet flerstemmigt? Hvor kommer ordene og stemmerne fra? Overvej, hvad I evt. har taget med jer fra Lone Hørslev.