Digte på stedet - centrallyrik

I moderne lyrik kan man skelne mellem to typer: centrallyrik og interaktionslyrik.

Den centrallyriske digtning tager udgangspunkt i et digterjegs møde med omgivelserne. Du kan selv prøve at skrive et centrallyrisk digt.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

FOS
Hvorfor skriver Jørgen Leth digte?

Begynd med at se og høre Jørgen Leth læse nogle af sine digte op og snak sammen om hans begrundelse for at skrive lyrik (”Oplæsning”, ”Hvorfor digter jeg”).

 

Kreativ opgave om dig og dit sted

Gå dernæst en tur i FOS’ Aur(0)a, og sæt dig et tilfældigt sted i kunstværket. Sørg for at sidde alene, så du koncentrerer dig om at opleve dig selv (din krop, dine tanker) lige her på dette sted og lige nu i dette øjeblik.

  • Skriv i ca. 10 minutter uden ophold om: Hvad sanser du? Hvad kan du se og mærke af det kunstværk, du befinder dig i? Hvad kan du se og mærke af naturelementer (vind, vejr, planter)? Hvilke associationer, fantasier, erindringer dukker op? Er der rutiner fra skoledagligdagen, der dukker op, kan du også tage du dem med i skrivningen.
  • Læs igennem og marker ord og vendinger, som du finder gode eller vigtige. Skriv nu første udkast til et digt uden enderim om, at du er til stede, lige her på dette sted lige nu. Læs det igennem. Måske tegner der sig et tema, som fx ”Erindringen og forestilling”, ”Identitet og sted”, ”Ydre og indre”. Er der ord og begreber, der peger i retning af bestemte semantiske skemaer? Overvej sproglige og stilistiske virkemidler: Fungerer de, du indtil nu har valgt, eller kan du være mere kreativ med fx anafor, troper, linjebrud, allitteration?

Skriv nu andet udkast. Læs igennem og overvej kompositionen, specielt optakt og slutning. Tilføj en titel.

 

Tip

Tip til definition af centrallyrik:

Læs mere om centrallyrik på Litteraturportalen. 

De andres digte og steder

Gå sammen i grupper på fire, der har valgt forskellige steder i kunstværket. Læs op efter tur på jeres sted.

  • Diskuter hvordan stedet indgår i digtene og fx farver stemningen, ordvalget og temaet.