Digte og identitet

Digte og identitet er på flere måder tæt forbundne.

Poul Borum (1934-1996), der var medstifter af Forfatterskolen (1987) og selv digter, mente, at alle digte er variationer over de fire ord: JEG.ER.HER.NU. Det kommenterer digteren Søren Ulrik Thomsen på sin hjemmeside: ”Poul Borums nedkogning af poesien til de fire ord ’Jeg.Er.Her.Nu’ passer jo eminent godt på de digte, man skriver som ung, hvor den intense tilstedeværelse i øjeblikket er maksimal: Hvis noget er gået én imod, er man utrøstelig og tror aldrig, at det bliver godt igen, har man det derimod godt, er man ikke til at skyde igennem og mener, at fra nu af kan intet gå galt.”

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Kreative øvelser

Kunstnere

FOS
Hvilket ”jeg” taler i Søren Ulrik Thomsens digt Levende?

Begynd med at se og høre Søren Ulrik Thomsen læse sit digt Levende op i Jørgen Leths film: Jeg er levende - Sørens Ulrik Thomsen, digter.
Lav nu i fællesskab på klassen en analyse og fortolkning af Søren Ulrik Thomsens digt Levende. I kan bl.a. tage fat på:

  • den ydre komposition, bl.a. digtets visuelle udtryk  
  • stilistiske virkemidler, fx billedsprog, kontraster og gentagelser
  • semantiske skemaer (betydningsområder)

Gå videre i fortolkningen af, hvad det er for et jeg, der taler, ved at undersøge digtets ”tomme pladser”, stedets rolle, kroppens rolle, sansninger og nuet.

Tip

Tip om strofisk/ustrofisk og rolig/urolig sats:

Mette Ewald og Rikke Taber: Lyrik – når sproget spiller s. 17-21 (Systime 2016) bruger Levende til en opgave med det visuelles betydning for et digt. Søren Ulrik Thomsens digt er her sat op på fire forskellige måder: i strofisk og ustrofisk form og med rolig og urolig sats.

Kreativ opgave om jeg’et, stedet og nuet

Efter analysen af Søren Ulrik Thomsens digt, skal I gå sammen i par. Tag hver 2 ark papir og blyant med ud i Aur(0)a og vælg et sted, hvor I kan sidde, så I læner jer let op ad hinanden: med ryggen, siden eller med fødderne.

  • På det ene ark papir skriver I som overskrift JEG.ER.HER.NU. Nu skriver I hver især løs om, hvad I sanser af omgivelserne (mure, busstoppested, krukke, natur, skolebygning, vind og vejr, trafiklyde og jeres makker) uden at udøve selvcensur (det er kun en tekst til dig selv). Skriv i ca. 5 minutter.
  • Skriv derefter på samme måde løs om de tanker, erindringer, associationer, som kommer til jer her og nu. Læs igennem og streg ord og udtryk under, som I vil bruge i et digt med titlen ”Jeg er her nu”. På det andet ark papir sætter I digtets titel ”Jeg er her nu”. Sætningen må gerne indgå i selve digtet – fx som optakt, midt i og/eller som afslutning. Der må ikke være enderim, men I kan frit vælge visuel form (strofisk – ustrofisk, rolig eller urolig sats) og sproglige og stilistiske virkemidler (ca. 20 minutter).
Positiv kritik og gode ideer

Læs hinandens udkast og giv positiv kritik og evt. ideer til justeringer. Nogle af digtene læses op i klassen.  Diskuter på hvilken måde stedet og nuet indvirker på digterens stemning og tanker.