Busskuret – venten eller bevægelse?

Værket Aur(0)a bevæger sig som helhed et sted mellem skulptur og arkitektur, men enkeltdele af det kan defineres som mest det ene eller det andet.

Mens Koppen der kan rumme alt er overvejende skulpturel, virker Busskuret mest som arkitektur. Dels ligner det en bygning, hvor vægge og tag omgiver et rum, dels har det en funktion. Eller måske endda flere. Helt konkret fungerer det som busskur og dermed som læ for ventende buspassagerer. Men med en placering på kanten mellem værket og den omgivende by har det også en funktion som portal til værket og Vestfyns Gymnasium. Der er altså både en stillestående venten og en bevægelse enten mellem byen og skolen eller med bussen videre ud i verden indbygget i busskuret.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

FOS
Hvad er den overordnede idé med busskurets udformning?

Lav først to og to en analyse af Busskuret, hvor I bruger begreber fra arkitekturanalysen:
 

Komposition, dekoration og materialer, konstruktion, rum og lys, symboler, idé og stilart.

Overvej hvordan busskurets arkitektur understøtter dets funktioner som venteskur og som portal:
Hvilke elementer opfordrer til stilstand og hvilke til bevægelse?
 

Hvordan kan man opfordre til hhv. venten eller bevægelse i arkitektur?

Med inspiration i Busskuret skal du nu designe en bygning. Der er forskellige muligheder, du kan overveje:

  • Skal det være et busskur, der i sin udformning skal opfordre til stillestående venten?
  • Skal det være et busskur, hvor det er tydeligt, at bevægelsen med bussen væk er den primære idé?
  • Skal busskuret være helt enestående, eller skal det sættes i produktion og sættes op over hele Fyn?
  • Skal det være en portal med en overgang fra et sted til et andet?
  • Skal portalen i sin arkitektoniske idé tilskynde til målrettet bevægelse – eller måske mere søgende eller tøvende bevægelse fra det ene til det andet?
  • Skal bygningen ligesom Aur(0)a’s busskur have flere funktioner?
  • Skal busskuret/portalen have symbolske træk, eller skal idéen udelukkende vises med arkitektoniske virkemidler som fx komposition eller rum?
  • Hvem skal bygningen appellere til?

Du kan starte med at tegne bygningen i hånden eller et 3D-tegneprogram som fx Sketch-up.
Derefter kan du bygge en model af den. Overvej materialerne i bygningen, men også i modellen. Kan et andet materiale end hvidt skumpap være bedst til at illustrere din idé? (Naturmaterialer, computerskrot, printerpair, gamle kasser…)

Gå sammen med en makker/grupper og analysér hinandens bygninger. Er det blevet et sted for venten eller bevægelse? Er din idé med bygningen lykkedes? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tag notater i portfolioen, og husk at illustrere med billeder af iagttagelser og øvelser.