Busskuret

Udvid jeres ordforråd, øv jer i at udtrykke jer præcist på fremmedsproget, og diskuter - alt efter niveau - kunstnerens ideer med Busskuret og jeres egne oplevelser med det.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

FOS
Kort og neutral beskrivelse af Busskuret

Begynd gruppearbejdet med at beskrive Busskuret på jeres fremmedsprog. Gør det kort og med præcise gloser for form, funktion, materialer og udtryk.

 

Udtryk for holdninger til Busskuret

Se herefter, hvad borgere mener om Busskuret: https://www.tv2fyn.dk/artikel/busskur-i-glamsbjerg-skaber-debat og diskuter, hvad I selv synes om Busskuret. Formuler det i en sætning eller to.
 

Diskussion af kunstnerens – og jeres egne – synspunkter omkring Busskuret

Slut af med at se filmen med FOS om Kunstnerens rolle. Formuler hans synspunkter i en sætning eller to. Diskuter på baggrund af jeres sætninger i klassen, hvilke tanker kunstnerens synspunkter sætter i gang hos jer.