Beskriv og gæt

Hvor godt kender du hele komplekset Aur(0)a? Hvor god er du til at beskrive enkeltelementer i komplekset på et fremmedsprog? Og hvor god er du til at forstå andres beskrivelse af et sted, som du ikke selv står og kikker på?

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

FOS
Præcis og neutral beskrivelse af et element i Aur(0)a

Start med at gå en hurtig tur gennem hele området med Aur(0)a – i 2- eller 3-personers grupper. Vælg 1 afgrænset element, som I skal beskrive mundtligt så præcist og neutralt som muligt. Gør jer umage med at finde de mest dækkende gloser på jeres fremmedsprog. I kan bl.a. beskrive størrelse, farver, former og figurer, materialer, teknik, måder at bruge elementet på. Tag et billede med mobilen, som I muligvis får brug for at vise de andre til næste trin af øvelsen, som foregår inden for på skolen.

Kan I gætte, hvilket element, der beskrives?

Herefter går I sammen med 2 eller 3 andre grupper og beskriver på fremmedsproget efter tur jeres element for de andre, som efterfølgende skal gætte, dvs. genkende elementet. Det er vigtigt, at den beskrivende gruppe ikke afbrydes, før beskrivelsen er helt færdig, og at de lyttende grupper formulerer deres gæt på fremmedsproget. Hvis den lyttende gruppe ikke kan gætte hvilket element, der beskrives, hjælper I hinanden med at finde flere og bedre beskrivende gloser ud fra fotoet, som I har taget.