Aur(0)a’s rum

Man kan diskutere, hvorvidt Aur(0)a er skulptur eller arkitektur.

Den består af ruiner, men ruinerne har ikke og har heller ikke tidligere haft nogen funktion, som ellers er det, der definerer arkitektur. Det er kunstige ruiner, som tilsammen danner et nutidigt kunstværk og dermed peger på en definition som skulptur. FOS har selv brugt begrebet ”arkæologisk æstetik”, som netop kan koble arkitektur og skulptur sammen i værket. Uanset hvad værket defineres som, er rumfornemmelsen på mange måder et omdrejningspunkt. 

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

FOS
Hvilken betydning har rum i kunst og arkitektur?

Undersøg i en gruppe eller to og to, hvordan man gennem tiden har brugt rum i kunst og arkitektur:

  • Hvordan har man i billedkunstens skiftende perioder arbejdet med at styrke eller opløse rummet? (fx renæssance >< modernisme)
  • Hvordan har man i arkitekturen arbejdet med et hierarkisk centrum i rumfornemmelsen eller en opløsning, nedbrydning og forvirring af rummet (Fx renæssance, barok >< modernisme, postmodernisme, dekonstruktivisme)

 

Tip

Tips til undersøgelse af rum i kunst og arkitektur:

Kunst:

Renæssance:
Rafael: Skolen i Athen, 1510-11
Perugino: The delivery of the keys, 1482
Leonardo da Vinci: Den sidste nadver, 1495

Modernisme:
Picasso: Guernica, 1937
Georges Braque: Woman with a Guitar, 1913
Umberto Boccioni: The Street enters the House, 1911
Otto Dix: Soldier with Pipe, 1918
Grosz: Suicide, 1916

Arkitektur:

Renæssance og barok:
Villa Rotonda, Vicenca, 1566-69
Peterskirken og Peterspladsen, Rom, 1506-1665
Chateau de Verssailles, Paris, 1600-tallet

Modernisme, postmodernisme og dekonstruktivisme:
Mies van der Rohe: Barcelona pavilion, 1929
Philip Johnson: Glass House, 1949
Daniel Liebeskind: Det jødiske Museum, Berlin, 1989-98
UFA Cinema Center, Dresden, 1998
Charles Moore: Piazza d’Italia, new Orleans, 1978

Hvordan har FOS brugt rum i sit værk?

Gå dernæst alene på opdagelse i Aur(0)a med åbne sanser. Prøv at mærke de forskellige rum i værket.

  • Er der et centrum, som delene måske er ”sprængt” ud fra?
  • Er rummet/værket afgrænset udadtil?
  • Er der koncentrationspunkter i måden, delene af værket samler sig på?
  • Er der et ”ude” og et ”inde” i værket?
  • Er rumfornemmelsen åben eller lukket?
  • Hvor føles værkets rum private, offentlige eller semi-offentlige?

Lav en tilsvarende analyse af det rum, som skolens arkitektur udgør.
Beskriv hvilke fysiske oplevelser værket/skolen giver dig, og tag noter, tag billeder, tegn skitser af dine iagttagelser.
Se til sidst filmene Aur(0)a og Værkets form og indhold, hvor FOS giver sit bud på værkets rum.

Hvad kan man bruge et rum som Aur(0)a til?

Både skolens arkitektur og de skulpturelle dele af Aur(0)a skaber altså nogle rum, som opleves meget forskelligt. Men hvordan påvirker disse rum måden, vi opfører os på?
I kender skolen fra jeres hverdag og ved, hvordan I plejer at agere derinde: Hvor går man hen hvornår? Er der steder, man ikke så ofte går hen, eller steder alle søger hen hele tiden? Er der forskel på at være ny på stedet eller have gået der længe?

Hvis man forestiller sig, at arkitekturen har betydning for, hvordan vi opfører os, hvilke muligheder giver rummene i arkitekturen/skulpturen Aur(0)a så?
Vis ved hjælp af en planche, collage, performance, film, fotoserie eller et andet selvvalgt medie, hvordan Aur(0)a skaber helt nye muligheder for socialt samvær, når der ikke er noget hierarki eller centrum, ingen klart definerede grænser for ”ude” og ”inde” og dermed ingen på forhånd fastlagte normer.