Aur(0)a ved Vestfyns Gymnasium

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den analyserende artikel. Det kan være en tekst, en film, et billede eller som her et kunstværk i et socialt rum, der skal analyseres, fortolkes og sættes ind i en kontekst.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

FOS
Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger kunstværker i det sociale rum, der vil skabe forandring for de mennesker, der bruger det.

I din artikel skal du analysere og fortolke FOS’ kunstværk Aur(0)a ved Vestfyns Gymnasium og inddrage artiklen om FOS på Kunsten.nu: https://kunsten.nu/journal/ugens-kunstner-fos/ . Du kan vælge at lægge vægt på en del af værket (Busskuret, Koppen der kan rumme alt eller murværkerne).

Overskrift til din artikel: Aur(0)a ved Vestfyns Gymnasium
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

 

Krav til opgaven

I din undersøgelse skal du anvende konkrete og relevante iagttagelser i kunstværket og særligt fokusere på:

  • at analysere og fortolke de virkemidler, kunstneren anvender for at skabe et nyt socialt rum foran gymnasiet og sammenligne med andre kunstværker i det sociale rum (se fx filmen Værkets form og indhold).
  • at analysere relationen mellem kunstværk og omgivelser.
  • at forklare titlen (se evt. filmen med FOS Aur(0)a).
  • at formidle din forståelse af kunstværket klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.