Aur(0)a som socialt design

FOS har gennem sin karriere ofte arbejdet med begrebet social skulptur eller socialt design.

Begrebet social skulptur stammer tilbage fra den tyske kunstner Joseph Beuys, som i 1960’erne betragtede hele samfundslivet som én stor social skulptur, som alle mennesker var en del af, og som alle mennesker havde indflydelse på. Beuys mente, at alle mennesker var kunstnere og skulle være med til at udforme den sociale skulptur, så verden kunne blive et bedre sted. Også andre nutidige danske kunstnere end FOS har beskæftiget sig med socialt design, fx Jeppe Hein, som ikke mindst er kendt for sine bænke i offentlige byrum, der på forskellige måder tvinger mennesker, der sidder på dem, til at forholde sig til hinanden eller med sine interaktive springvand skaber dynamik og samspil mellem mennesker, der bruger dem.
Hvis vi betragter Aur(0)a som socialt design, bliver det vigtigste ved værket ikke nødvendigvis dets udseende som værk, men hvilke aktiviteter og sociale situationer, der opstår og foregår i og omkring værket, og hvordan man kan udnytte og bruge værket optimalt i den henseende. Og så vil det give mening at analysere det, ikke som skulptur, men som sted.

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

FOS
Hvilke kvaliteter har Aur(0)a som sted?

Lav to og to en stedsanalyse af værket, hvor I iagttager og tager noter om følgende:

Stedet:
Hvad synes I umiddelbart om stedet? Hyggeligt, ubehageligt, tomt, forsømt, rodet, stort, nøgent, idyllisk, naturligt, gråt, stenet, grønt, uafgrænset/afgrænset ….? Hvilke følelser får I af at være her?
Hvordan vil stedet opleves om natten i forhold til om dagen? Hvordan vil det opleves om vinteren og om sommeren?
Kan man se, hvordan stedet har set ud oprindeligt? Hvilke positive og negative sider har stedet fra naturens side? Hvilke oprindelige elementer er bevaret? Har stedet som udgangspunkt personlighed eller charme?

Arkitektur og natur:
Hvilke elementer er tilføjet stedet? Hvilke materialer er brugt?
Er der natur eller grønne elementer? Hvordan påvirker det jeres indtryk af stedet?
Hvordan forholder stedet sig til den omkringliggende arkitektur og nærområdet?

Mennesket:
Hvem bruger stedet på nuværende tidspunkt og hvordan?

Bevægelse:
Hvordan kommer man til stedet? Hvordan er bevægelsen på stedet? Sidder brugerne ned, bevæger de sig rundt på stedet, eller bruges stedet mest som gennemgang til noget andet?

Aktivitet:
Hvilke typer aktiviteter opfordrer stedet til nu – sport, afslapning, leg, hygge, se på mennesker eller blive set?

Se desuden filmene Aur(0)a og Værkets form og indhold, hvor FOS selv fortæller om mulighederne for at bruge værket som socialt rum.

 

Hvordan kan Aur(0)a bruges af skolens elever/byens borgere som socialt design?

På baggrund af jeres stedsanalyse skal I nu udtænke en idé til, hvordan man kan bruge værket/stedet optimalt til at skabe et godt sted for sociale aktiviteter og situationer:

  • Hvem skal bruge stedet: Skolens elever/byens borgere/børn eller voksne/turister/andre?
  • Hvilke aktiviteter skal foregå der?
  • Hvad kan man gøre for at understøtte aktiviteterne (uden at det går ud over værket)?

Lav en arkitekturmodel af valgfrie materialer, en collage eller planche, en tegnet skitse eller andet, der kan vise jeres idé.
Hvis jeres idé holder sig inden for det muliges grænser, kan I afprøve den i virkeligheden og undersøge, om den virker.

Tag notater om undersøgelsesprocessen i portfolioen, og husk at illustrere med billeder.