Aur(0)a mellem fortid og fremtid

Når vi arbejder med historiske kilder, ved vi godt, at vi aldrig vil kunne nå frem til en objektiv og endegyldig sandhed om, hvordan historien har formet sig.

Historikere har gennem tiden fortolket historien forskelligt - ofte påvirket af den tid de selv har levet i. På samme måde er historien blevet brugt på mange forskellige måder gennem tiden: Man har forsøgt at tage ved lære af historien, politikere har brugt historien til at legitimere deres politik i samtiden, og historie har været brugt som underholdning i fx film og litteratur. Det er vigtigt, at vi forholder os til dette, og at vi overvejer, hvad det gør ved vores historiske bevidsthed. Men hvad sker der med vores historiske metode og bevidsthed, hvis kildematerialet er kunst(igt)?  

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Historie
Flerfaglige temaer

Område

Område
Erindring og forestilling
Historiebrug

Kunstnere

FOS
Hvordan smitter vores samtid af på vores fortolkning af middelalderen?

Find først billeder af Antvorskov Kloster på nettet. Brug ruinerne som kildemateriale og forsøg at rekonstruere et stykke middelalderhistorie ud fra, hvad ruinerne fortæller. Brug en grundbog eller andet materiale om klosteret fra nettet til at understøtte din analyse af ruinerne.

Overvej om din tolkning af klosteret som kilde er påvirket af den samtid, du lever i, og den person, du er.

Hvordan bliver arkitektur i Tyskland brugt til at huske eller glemme fortiden?

Find dernæst billeder på nettet af Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche i Berlin og/eller Hauptkirche St. Nikolai i Hamborg. Brug igen ruinen som kildemateriale og forsøg at rekonstruere et stykke af den tyske historie omkring 2.verdenskrig ud fra, hvad ruinerne fortæller. Brug også grundbøger eller andet materiale fra nettet i analysen.

Undersøg hvilken rolle kirkeruinerne og evt. andre bygninger i Tyskland spiller i nutiden, og hvordan de bliver brugt til at huske/glemme historien.
 

Hvordan kan vi påvirke vores nutid eller fremtid gennem den historie, vi fortæller om fortiden?

Vores fortid står åben, den historie kan vi gøre med, som vi vil.

Overvej dette udsagn ud fra en historiefaglig vinkel. Har kunstneren ret? Er det sådan vi fortolker historien?

Han skrev videre:
”Vi kan omskrive den, som vi ønsker det, da den ikke holder os fanget. Her er vi frie, men vi kan ikke styre dens konsekvens, som vores fremtid. At skabe ruinerne fra en ”ny” forhistorie kan skabe muligheden for en dobbelt fremtid.”
I filmene Om tid og Værkets form og indhold, uddyber FOS disse tanker om fortid og fremtid.

Prøv at bruge kunstværket Aur(0)a til at lege med tanken om, at vores fortid er helt åben. At vi kan fortolke den, som vi vil, og bruge den, som vi vil.
Gå på fotosafari i værket, tag billeder af de enkelte dele, af helheden, af værket i omgivelserne.

Lav nu din helt egen, frie tolkning af, hvilken historie ”ruinerne” i værket fortæller:
Hvad er der sket her? Hvad er de enkelte bygningsdele levn af? Hvem har levet her? Hvornår?
Byt historie med en makker eller læs historierne op i en gruppe.

Overvej om historierne er påvirkede af jeres samtid og af, hvem I er som personer.
Diskuter om jeres forskellige historier ville have forskellig indflydelse på den fremtid, der kunne udspille sig på stedet, hvor værket findes.
Har det en betydning for vores nutid og vores fremtid, hvilken historie, vi fortæller om vores fortid, altså hvordan vi bruger historien?