Arkitektur eller skulptur?

Aur(0)a er en udsmykningsopgave skabt af kunstneren FOS til Vestfyns Gymnasium.

Man vil derfor umiddelbart betragte det som et kunstværk. Men da værket består af kunstigt skabte ruindele, bevæger det sig også over i nærheden af arkitektur. Både tredimensionel kunst som skulptur og arkitektur har rum som en meget væsentlig bestanddel, det er også tilfældet for dette værk. Men arkitektur er desuden defineret af at have en brugsværdi. Man kan sige, at arkitektur bevæger sig mellem de to poler æstetik og funktion. Og udover at beskuerne selvfølgelig kan gå rundt i eller tage ophold i værket, så har Aur(0)a ingen reel funktion. Men har definitionen som enten arkitektur eller skulptur nogen betydning for den måde, man ser, fortolker og bedømmer – eller måske endda dømmer - værket på?

Introduktion til værket Aur(0)a

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

FOS
Hvordan har man tidligere arbejdet med spændingsfeltet mellem arkitektur og skulptur?

Find først eksempler fra andre kunsthistoriske perioder på værker, der bevæger sig mellem skulptur og arkitektur. Læs om værkerne, kunstnerne, perioderne, og overvej om I vil definere dem som skulptur eller arkitektur.

Vælg et af eksemplerne og lav en sammenlignende analyse med værket Aur(0)a. Prøv at bruge begreber fra forskellige analysestrategier: Det kan fx være skulpturanalyse, arkitekturanalyse, stedsanalyse eller pladsanalyse. Hvor giver de forskellige begreber mening? Hvor kan de ikke bruges?

Tip

Tips til søgning: 

  •  Follies i Parc de la Vilette i Paris (dekonstruktivisme)
  • Skulpturel arkitektur fra 1960’erne (fx Notre Dame du Haut i Ronchamp eller JFK-airport)
  • Per Kirkebys værker af mursten
  • Nye/falske ruiner, kinesiske pavilloner, grotter, eremitboliger mv. i den romantiske have, fx Liselund og Frederiksberg Have
  • Pilgrimage Park Kalwaria Zebrzydowska, Krakow 
  • Krigsmindesmærker/erindringssteder (fx 9/11 Memorial i New York eller Holocaust-monumentet i Berlin)
     
Hvordan påvirker vores definition af Aur(0)a vores bedømmelse af værket?

Læs dernæst artikler fra debatten om opførelsen af Aur(0)a i lokalaviser og på Facebook. Søg i Infomedia efter artikler fra perioden 1.7.18 - 1.7.19 og på ”kunst” i Facebookgruppen ”5620 Glamsbjerg”.
Hvilke typer argumenter bruges af forskellige debattører – borgere, elever, lærere, rektor osv?
Se også filmene Værkets form og indhold og Kunstnerens rolle, og hør FOS’ overvejelser om debatten om kunst og kunstnerens rolle.

Skriv to og to et indlæg til debatten. I skal bruge jeres faglighed som billedkunstelever i jeres argumentation. Dvs. I skal inddrage faglige begreber for at give jeres indlæg faglig tyngde og rygdækning.

Læs hinandens indlæg i klassen.
Gør jeres faglighed en forskel ift. andre debattører? Og er der forskel i argumentationen alt efter, hvordan I definerer værket?

Tag notater om undersøgelsesprocessen i portfolioen, og husk at illustrere med billeder.