Visuel identitet på Næstved Gymnasium og HF

Logo er symbol eller kendemærke for en virksomhed, en organisation eller en offentlig institution.

Et godt logo er iøjnefaldende, genkendeligt og brugbart. Logoet er et element i virksomhedens visuelle identitet, som kommunikerer de grundlæggende værdier for virksomheden eller institutionen. Alle skoler og uddannelsessteder har en visuel identitet, som mere eller mindre markant og bevidst kommunikerer, hvad skolen står for. Næstved Gymnasium og HF har dels et ældre logo, dels et nyt vartegn, Amalie Jakobsens skulptur Shape Shifter, som begge er elementer i gymnasiets visuelle identitet. Øvelsen her går ud på at styrke gymnasiets visuelle identitet ved at  designe et nyt logo, der inddrager Shape Shifter, og et produktdesign, der er inspireret af Shape Shifter.

 

Fag

Design og arkitektur

Område

Område
Kommunikationsdesign
Produktdesign

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Processen starter med et opgavebrief

Start med at gennemgå opgavebriefet på klassen og bestem jer for, om I vil løse opgaven individuelt eller i par:

 • Design et nyt logo til gymnasiet, som inddrager Amalie Jacobsens skulptur Shape Shifter
 • Form og/eller farver fra skulpturen skal indgå
 • Hvis enten form eller farve ændres, skal der argumenteres for det ud fra skolens værdier eller målgruppe.
 • Skolens navn skal indgå (frit valg af skrifttype)
Processen fra ide til produkt

Nu skal I begynde på designprocessen, hvor I kan følge faserne her:

Researchfase

 • Undersøg hvor skolen bruger sit logo, hvordan og til hvad
 • Undersøg hvem målgruppen er (elever, samarbejdspartnere, forældre og andre)
 • Bestem skolens Brand Personality ud fra fx hjemmeside, værdier osv. (“hvis skolen var en person...”)

 Skitse- og idéfase

 • Lav en kort analyse af skulpturen (fokus på form og farve)
 • Lav en undersøgelse af muligheder for at fastholde/ændre skulpturens form og farve i et grafisk design
 • Tegn mere målrettede skitser og tegninger
 • Lav en undersøgelse af skrifttyper ift. såvel det grafiske udtryk som Brand Personality/målgruppe

Formulering af hovedgreb

 • Formuler helt kort og præcist, hvad jeres logo er og kan, og hvordan Amalie Jacobsens kunstværk indgår. Fremlæg mundtligt på klassen som pitch eller elevatortale (se Tip). Giv feedback til hinanden. Nu har I jeres eget designbrief og kan fortsætte med detaljering.

Detaljeringsfase og færdiggørelse

 • udfør nødvendige tilretninger og justeringer af produktet - endelige valg
 • Færdige tegninger (i hånden eller tegneprogram)
 • Præsentation for klassen (eller måske en dommerkomité fra skolens ledelse?)

 

Tip

Elevatortale eller Pitch er en form for kort mundtlig præsentation, der kan overbevise selv uden brug af visuelle hjælpemidler som PowerPoint, Smartboard eller Prezi.

Du skal forestille dig, at du møder en potentiel kunde på en café, hvor du ikke har den slags hjælpemidler. Du har heller ikke ret meget tid, kun den tid det tager at tage elevatoren fra stuen til 20.etage sammen med en potentiel kunde.

Der findes mange former for elevatortaler og pitches, der er gode i forskellige situationer, men grundlæggende er der tale om en mundtlig præsentation af en ide eller et koncept, hvis mål er at overbevise modtageren om forhåbentlig at gøre en bestemt handling.

Fra kommunikationsdesign til produktdesign

Hvis skolens logo tager form af Amalie Jacobsens skulptur, kunne andet af skolens inventar måske også få en ikonisk udformning med inspiration i skulpturens former og farver.

Kunne man forestille sig en stol i spisesalen, en lænestol i biblioteket, et udendørsmøbel? En lampe, en skraldespand eller en lille vase, man har med som gave til sine værter på en studietur?

Gå sammen i grupper på fire og opstil jeres eget designbrief til et af ovenstående forslag - eller find selv på noget bedre.

Byt designbrief med en anden gruppe, så I bliver hinandens “kunder”.  Gennemfør en designproces med de fire faser som beskrevet i trin B: Research, skitse- og idéfase, formulering af hovedgreb og detaljeringsfase og færdiggørelse.

Undervejs i processen skal I jævnligt sparre med den gruppe, der har “bestilt” opgaven hos jer, så I sikrer jer, at “kunden” forstår jeres idéer og skitser, og at jeres resultat lever op til deres ønsker og forventninger.