Vase, krukke, kande

Anna Sørensens værker Keramisk Objekt har former, der ligner vaser.

Materialet er glaseret stentøj, og formen er fremstillet af en kunsthåndværker. Kunstneren kan på den måde siges at stå på skuldrene af en lang og gammel tradition for keramisk fremstilling af beholdere til opbevaring af blomster. Men en helt afgørende forskel er, at de er lukkede objekter. Der er ikke hul foroven. Der kan ikke fyldes noget i objekterne. De kan ikke opbevare noget. Det er kunst. I skal i et skitseprojekt lave en designparafrase af Anna Sørensens kunstværk, sådan at jeres produkt er et designobjekt med brugsfunktion.

Fag

Design og arkitektur

Område

Område
Produktdesign

Kunstnere

Anna Sørensen
Processen starter med et opgavebrief

Start med at gennemgå opgavebriefet på klassen og bestem jer for, om I vil løse opgaven individuelt eller i par:

 • Design en vase/krukke/kande med inspiration i Anna Sørensens keramiske objekter
 • Materialet skal bevares (glaseret stentøj)
 • Formen kan ændres (symmetri – asymmetri, organisk – geometrisk)
 • Dekorationen kan ændres frit
 • Udtryk/stil kan ændres
 • Funktion skal ændres, og her skal der tages hensyn til disse tre parametre: målgruppe, ergonomi og enten holdbarhed eller innovation
Processen fra ide til produkt

Nu skal I begynde på designprocessen, hvor I kan følge faserne her:

Researchfase

 • kort analyse af ét af Anna Sørensens værker – hvad tager I med i jeres produkt?
 • indsamling og undersøgelser af eksisterende design af vaser, krukker og kander - vælg!
 • undersøgelser og overvejelser over målgruppe, herunder brug af Minervamodellen e.l.
 • undersøgelser af ergonomi i forhold til produktet

Skitse- og idéfase

 • undersøgelser af muligheder for produktets form, fx set fra oven, forfra og fra siden
 • undersøgelser af muligheder for materialevirkninger, farver, dekorationer, evt. 3D skitsemodel
 • opstil krav til produktet ud fra målgruppe og ergonomi
 • lav mere målrettede skitser og tegninger med mål/i målestoksforhold

Formulering af hovedgreb

 • Formuler helt kort og præcist, hvad jeres produkt er og kan, og hvordan det er en designparafrase over Anna Sørensens kunstværk. Fremlæg mundtligt på klassen som pitch eller elevatortale (TIP). Giv feedback til hinanden. Nu har I jeres eget designbrief og kan fortsætte med detaljering.

Detaljeringsfase 

 • udfør nødvendige tilretninger og justeringer af produktet - endelige valg
 • målfaste tegninger: fra oven, fra siden (siderne), forfra, bagfra
 • illustration af materiale- og farvevirkning

 

Tip

Elevatortale eller Pitch er en form for kort mundtlig præsentation, der kan overbevise selv uden brug af visuelle hjælpemidler som PowerPoint, Smartboard eller Prezi.

Du skal forestille dig, at du møder en potentiel kunde på en café, hvor du ikke har den slags hjælpemidler. Du har heller ikke ret meget tid, kun den tid det tager at tage elevatoren fra stuen til 20.etage sammen med en potentiel kunde.

Der findes mange former for elevatortaler og pitches, der er gode i forskellige situationer, men grundlæggende er der tale om en mundtlig præsentation af en ide eller et koncept, hvis mål er at overbevise modtageren om forhåbentlig at gøre en bestemt handling.

Mundtlig fremlæggelse med powerpoint

Slut af med at fremlægge dit/jeres proces og produkt i en powerpoint for hele klassen.

Powerpointen skal vise proces og resultat:

 • udvalgte illustrationer, skitser og evt. modeller fra processen (faserne under trin B)
 • redegørelse for valg og fravalg i processen (illustrer med skitser mm)
 • formulering af hovedgreb, dvs. jeres eget designbrief i forhold til udgangspunktet, det fælles brief
 • målfaste tegninger: fra oven, fra siden (siderne), forfra, bagfra
 • illustration af materiale- og farvevirkning

Konklusion og vurdering af dit/jeres eget produkt ud fra dit/jeres designbrief (husk Anna Sørensen).