Ungdomsliv og identitet

Hvem er jeg? Og hvad er det, der kendetegner netop mig og adskiller mig fra alle andre?

De spørgsmål arbejder vi med livet igennem, men særligt i ungdommen er de relevante. For det er her, vi grundlægger vores personlige og sociale identitet, og det er i disse år, vi træffer en række beslutninger, der får betydning for, hvordan vi kommer til at leve vores liv. Der er mange måder at leve sit ungdomsliv på og mange fortolkninger af eller meninger om, hvordan et ungdomsliv kan eller bør være - også i kunsten.

Fag

Brobygning

Område

Område
Indhold

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvilke temaer i et ungdomsliv arbejder HuskMitNavn med?

Gå i mindre grupper en runde ved de seks værker af HuskMitNavn:

  • Snak om hvilke virkemidler kunstneren bruger: farver, rum, komposition, tegnestil.
  • Snak om hvilke temaer, han arbejder med i de forskellige scener.
  • Snak om hvilket billede han tegner af unge som gymnasieelever og generelt af et ungdomsliv.
Hvordan vil DU arbejde med et kunstværk, der handler om ungdomsliv?

Diskuter i gruppen, hvordan I selv mener, man kunne udforme et kunstværk om unges liv og evt. søgen efter identitet i dagens Danmark. Hvilke temaer ville være relevante? Hvilket udtryk skulle værket have? Hvilken genre/materialer ville gøre værket vedkommende for unge? Er I enige eller har I mange forskellige holdninger til det?

Tegn til sidst med blyant eller farvekridt en skitse til et værk DU kunne tænke dig at lave om ungdomsliv i Danmark: Hvad skulle det handle om og hvordan skulle det se ud??