Ungdomsliv og identitet

Hvem er jeg? Og hvad er det, der kendetegner netop mig og adskiller mig fra alle andre?

De spørgsmål arbejder vi med livet igennem, men særligt i ungdommen er de relevante. For det er her, vi grundlægger vores personlige og sociale identitet, og det er i disse år, vi træffer en række beslutninger, der får betydning for, hvordan vi kommer til at leve vores liv. Der er mange måder at leve sit ungdomsliv på og mange fortolkninger af eller meninger om, hvordan et ungdomsliv kan eller bør være - også i kunsten.

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Identitet
Indhold

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvilke temaer i et ungdomsliv arbejder HuskMitNavn med?

Gå i mindre grupper en runde ved de seks værker af HuskMitNavn:

  • Overvej hvilke virkemidler kunstneren bruger: farver, rum, komposition, tegnestil.
  • Overvej hvilke temaer, han arbejder med i de forskellige scener.
  • Overvej hvilket billede han tegner af unge som gymnasieelever og generelt af et ungdomsliv.
Hvordan har andre kunstnere arbejdet med temaet ungdomsliv?

På sitet her, findes der værker, film og omtaler af flere kunstnere, som i deres værker efter eget udsagn forholder sig til unge, unges livsverden og søgen efter identitet, fx Julie Nord, Malene Landgreen, HuskMitNavn og Amalie Jacobsen. Fælles for dem alle er, at de ikke længere er helt unge selv!

Læs om kunstnerne og analyser 2-3 eksempler på værker, som beskæftiger sig med unge og identitet. Diskuter i gruppen, hvad I synes om kunstnernes holdninger til og fortolkninger af ungdomsliv og identitet. Rammer de temaet, så I kan genkende jer selv i det - eller rammer de helt ved siden af, måske oven i købet på en irriterende voksen-måde?

Hvordan vil DU arbejde med et kunstværk, der handler om ungdomsliv?

Diskuter i gruppen, hvordan I selv mener, man kunne udforme et kunstværk om unges liv og evt. søgen efter identitet i dagens Danmark. Hvilke temaer ville være relevante? Hvilket udtryk skulle værket have? Hvilken genre/materialer ville gøre værket vedkommende for unge? Er I enige, eller har I mange forskellige holdninger til det?

Tag noter til jeres diskussion og tegn hver især små hurtige skitser til de ting, I snakker om.

Det er ikke sikkert, I er enige med de voksne kunstnere, men det er heller ikke sikkert, I er enige i gruppen, så I skal nu hver især udføre et værk, som handler om unge/ungdomsliv, som det ser ud fra jeres personlige synsvinkel.

Du kan enten vælge at bruge HuskMitNavns stil og streg i dit værk, men male dine egne temaer, eller du kan videreudvikle hans stil, så den bliver til din personlige street art-streg, eller du kan (alt efter hvilke materialer og hvilken tid, I har til rådighed) vælge at udføre værket i din helt egen stil som foto-serie, maleri, skulptur, kunstfilm, tegneserie, installation, konceptkunst, skitse-undersøgelse eller…..

Tip

Som inspiration til udførelsen af jeres værk, kan I bruge billeder af kunst indenfor forskellige genrer, I er blevet præsenteret for i undervisningen, eller I kan gå på jagt i billederne her på sitet og de mange tips til endnu flere kunstnere, som findes i de forskellige opgaver til andre værker.