Tekst og billede i en avistegning

I de seks vægmalerier på Høng Gymnasium fortæller HuskMitNavn historier uden ord.

Tidligere har han lavet tegninger med tale- og tankebobler, bl.a. som fast tegner i dagbladet Politiken i 2003-2012. Prøv at forestille jer, at personerne på vægmalerierne taler og tænker. Der er mange muligheder i det enkelte billede, og I skal afprøve nogle af dem i en øvelse, hvor I skal bruge tegneseriens tekstelementer: Lydord, tekstboks, tale- og tankebobler m.m. sammen med vægmalerierne til at skabe en ”avistegning”. Øvelsen kan fx bruges i forbindelse med forløb om grafic novel, nyhedsformidling eller satire.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

HuskMitNavn
Lodtrækning og brainstorm

Til at begynde med skal I fordele de seks vægmalerier mellem jer ved lodtrækning fx således: Lav 12 ens sedler, hvor der på forsiden er et tegn eller ord for hvert maleri, bland og læg dem med bagsiden opad, 2 sedler til hvert maleri. Fordel jer i 12 grupper med 2-3 personer i hver og træk en seddel. Gå hen til jeres vægmaleri eller find det frem på sitet her.

Lav en brainstorm i gruppen om

  • situation
  • problemstilling (indgår øvelsen i et forløb om nyhedsformidling/satire, skal det være en aktuel problemstilling)
  • hvad der siges (evt. også af en person uden for billedet)
  • hvad der tænkes

Under brainstormen accepteres alle input, men slut af med at I bliver enige om at udvælge den problemstilling og de ideer, I vil bruge til en enkelt-tegning/avistegning med tekst.

Hvordan kan I samle problemstilling og personer i tekst og billede?

Nu skal I arbejde med tekstelementer, vi kender fra tegneserier (tekstboks, lydord, tale- og tankebobler m.m.), så maleriets problemstilling (som I har valgt at se den) gøres tydelig. I kan hente inspiration fra HuskMitNavns eller andre avistegneres enkeltstående tegninger med tekst, se Tip. Vælger I fx at lægge op til en humoristisk eller satirisk fortolkning og pointe? Ønsker I fx at vække til skarp eller mere følsom eftertanke? Sjov eller alvorlig? Gør jer umage med ordvalg og stilistiske virkemidler, når I formulerer tekstelementerne.

Tip

- Roald Als skriver om formålet med politiske tegninger https://roaldals.dk/drawingsinfo.aspx
- HuskMitNavn 1 og 2 (Politikens Forlag) samler HuskMitNavns ugentlige tegninger i Politiken 2003-05 og 2005-07
- Hvad der kan tænkes kan tegnes (2018) samler tegninger af Jens Hage fra Berlingske Tidende, Blæksprutten og Svikmøllen.
- Wulffmorgenthalers daglige vittighedstegninger i Politiken,  Anders Morgenthaler (tegning) og Michael Wulff (tekst).

Hvordan forstår I hinandens ”avistegninger”?

Til sidst skal I tilføje tekstelementerne til et print af jeres vægmaleri – skriv med tusch, eller lim printede talebobler m.m. på billedet. Hæng alle 12 billeder op eller læg dem på et stort bord, sådan at dubletterne hænger/ligger ved siden af hinanden. Brug lidt tid på at læse og kikke på alle 12 tegninger.  Grupperne skal ikke fremlægge egen tegning, men tolke og kommentere dubletten, som en anden gruppe har lavet.  Hold fokus på sammenhæng mellem billede og tekst, problemstilling, personer og pointe. Udstil de 12 tegninger på skolen.