Tegneserie – Grafic Novel

Kunstneren HuskMitNavn har en baggrund som gadekunstner/street artist.

Dengang lavede han sort-hvide tegninger ofte med en kort tekst, som han klæbede op rundt omkring i København. Han har også lavet tegninger med tale- og tankebobler, bl.a. som fast tegner i dagbladet Politiken i 2003-2012. De seks vægmalerier på Høng Gymnasium og HF har ingen tekstforankring. Men det kan de få. Af jer. I skal nemlig sætte de seks vægmalerier sammen til en tegneserie, hvor I bruger løs af tegneseriegenrens virkemidler, bl.a. forskellige typer af tekst. Opgaven kan fx bruges i et forløb om grafic novel.

Fag

Dansk
Brobygning

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

HuskMitNavn
Fortælling i seks billeder

Begynd med at dele jer op i grupper og gå en tur rundt på skolen og tag fotos af alle seks HuskMitNavn-vægmalerier. Der skal være et helhedsfoto af hvert vægmaleri. I skal bruge alle seks vægmalerier i en tegneserie, der skal fylde 1-2 A4- side. Tag derfor først fat på at snakke om og afprøve forskellige muligheder for fortællingens forløb og dermed tegningernes rækkefølge:

  • Hvilket billede skal jeres tegneserie begynde med?
  • Hvordan skal fortællingen udvikle sig?
  • Hvilket billede skal den ende med? 

Alle seks vægmalerier skal indgå i jeres tegneserie, men størrelse, udsnit, helhed og detaljer kan varieres, og det skal I først lægge jer fast på i trin B. Lav 2-3 udkast til forløbet og vælg ét, som I går videre med.

Ramme med billede og tekst

Nu skal I arbejde videre med kompositionen. Overvej bl.a. følgende:

  • Skal jeres fortælling starte in medias res eller med en indledning?
  • Skal der være større eller mindre spring i tid?
  • Skal der være brud på kronologien med fx tilbageblik eller drømmesekvenser? 

I skal arbejde videre med tegneseriens tekstelementer og sproget. Undersøg de muligheder, som tegneseriegenren benytter sig af, se under Tip, og gå ind i Tintinsalen på Høng Gymnasium og find yderligere inspiration her.

Tilsæt grafiske elementer som bl.a. tale- og tankebobler, og brug også tekstbokse. I har nu et antal rammer, som består af et enkelt billede inklusive tekstelementer og evt. andre grafiske virkemidler. 

Tip

En lille oversigt over genretræk, tegnestil, layout og grafiske elementer kan I fx finde her.
Hvis opgaven bruges i et forløb om grafic novel, er det nødvendigt med en større værktøjskasse med redskaber, modeller, begrebsapparat, analyser m.m., som I fx kan få i Mimi Olsen og Hans-Christian Christiansen: Grafiske romaner. Dansklærerforeningens Forlag, 2015.

Den enkelte ramme, række/etage og hele layoutet

Til sidst laver I layoutet på 1-2 A4-sider, hvor I pusler rammerne med billede og tekstelementer sammen til en større helhed. I kan klippe-klistre på computeren eller med print, saks og pen. Rammerne kan sagtens variere i størrelse og form, se eksempler på typer under Tip ovenfor og i jeres yndlings tegneserier. Snak sammen om, hvordan I får det visuelle, altså layoutet, til at støtte fortællingen. Finpuds tekstelementerne, sådan at ordvalg og stil passer til indhold, fx den person, der taler, tænker eller drømmer. Vis jeres tegneserie til to andre grupper og giv gensidig respons. Ret evt. til og print ud, hvis I har lavet tegneserien på computer. Udstil på skolen eller send ind til skoleavisen.