Symboler

Øvelse i analyse og fortolkning af billedsprog.

Symboler er en type billedsprog, som er kendetegnet ved, at det er en konkret genstand eller figur, som både kan have en ikke-symbolsk betydning og kan tillægges en symbolsk betydning, fx et æg, en rose, en puslespilsbrik.

Fag

Dansk
Sprogfag

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Julie Nord
Associationer om sort og hvid

Begynd med en lille associationsøvelse: Hvad forbinder du med farven sort? Hvad forbinder du med farven hvid?

  • Vælg derefter et af Julie Nords portrætter, og skriv en kort fiktionstekst i 1.person om, hvem personen er, og hvilke tanker og følelser han eller hun har.

 

Analyse og fortolkning af symboler
  • Skriv herefter (eventuelt sammen med en makker) en kort non-fiktionstekst i 3.person, hvori du analyserer og fortolker ansigtsudtryk, tegn og symboler i portrættet og i nogle af de figurer og symboler, der er i tapetet omkring portrættet.

Inddrag farverne sort og hvid i fortolkningen.
 

Tip

Synsvinklen i en fortælling kan være bundet til én person, eller den kan skifte mellem flere forskellige.

Valget af synsvinkel har afgørende betydning for, hvad teksten skal udtrykke. Det er nemlig her du bestemmer, hvor mange informationer læseren skal have adgang til i form af fx begivenheder, tanker og følelser.

Symboler i ord og billede

Afslut med at læse hinandens tekster i henholdsvis 1. person (fiktion) og i 3. person (non-fiktion) i små grupper.

  • Diskuter det at udtrykke sig med symboler og farverne sort/hvid.
  • Overvej sammen, hvad billedkunsten kan udtrykke i forhold til, hvad ord kan udtrykke.