Stedsspecifik udsmykning

De seks værker af HuskMitNavn på Høng Gymnasium er malet direkte på væggene i gangene og salen.

De er altså meget tydeligt malet til og på stedet og kan ikke flyttes et andet sted hen. Vi kalder det derfor stedsspecifik kunst. Den slags udsmykninger har som regel en helt særlig betydning for kunstneren og hans eller hendes udfoldelse og arbejdsforhold. Ofte har kunstneren taget udgangspunkt i stedet i forhold til motiverne eller haft en idé om, hvad han eller hun gerne vil tilføre stedet. Beskuernes modtagelse af værket er naturligvis også særlig vigtig ved stedsspecifik kunst, da de jo skal se på det hver dag fremover, om de kan lide det eller ej.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvilke arbejdsforhold har kunstnere, der laver udsmykninger i offentlige byggerier?

Find eksempler på stedsspecifikke udsmykninger i offentlige byggerier. (se Tip) 

Undersøg ved hjælp af nettet og filmene om HuskMitNavn, FOS og Malene Landgreen her på siden, hvordan det for kunstnere er en helt særlig opgave at lave stedsspecifikke udsmykninger:

  • Hvilke muligheder og begrænsninger oplever kunstnerne?
  • Hvilke arbejdsforhold har de ved udsmykningsopgaver?
  • Hvad skal man tage hensyn til?
Tip

Malene Landgreen: Egå Gymnasium, Nyborg Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium, samt Psykiatrisk sygehus Slagelse.
Poul Gernes: Herlev Hospital.
Tal R: Nyt Psykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Skejby.
Per Kirkeby: Geologisk Museum, København.
10 danske kunstnere, 2004-2010: Amalienborg, Frederiks VIII’s Palæ (Olafur Eliasson, Signe Guttormsen, Morten Schelde, John Kørner, Eske Kath, Kathrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, Tal R, Erik A.Frandsen og Jesper Christiansen)
Mormor: Paderup Gymnasium
Asger Jorn: Århus Statsgynmasium
Rose Eken: Ragnarock, Roskilde, Frederiksbjerg Skole, Aarhus C
Thilo Frank: Dansekapellet på Bispebjerg

 

Hvordan spiller Høng Gymnasiums udsmykninger sammen med skolens daglige liv?

Ud over de seks store værker af HuskMitNavn har Høng Gymnasium også to andre stedsspecifikke udsmykninger: Tintin-illustrationerne i Tintin-salen og busten af en af skolens tidligere rektorer, J.H.Monrad, som står i et af skolens udendørs gårdrum.

Analyser i mindre grupper de tre udsmykninger. Start med værkernes form og indhold, altså alt det man konkret kan se på billederne eller fortolke om deres indhold.

Til sidst skal I analysere værkernes kontekst. I kan her søge på nettet, stille spørgsmål til jeres kammerater og lærere eller sætte jer ned og iagttage, hvordan skolelivet leves omkring værkerne for at finde svar på:

  • Hvornår er de udført og af hvem?
  • Hvad er historien bag værkerne?
  • Hvordan påvirker de stemningen i de rum, hvor de er placeret?
  • Hvilken betydning har de for skolens elever og lærere?
Hvordan kan man lave en stedsspecifik udsmykning på et gymnasium?

I skal nu i praksis undersøge sammenhængen mellem et værk og dets placering med udgangspunkt i jeres iagttagelser af HuskMitNavns værker, og hvordan de indgår i det daglige skoleliv:

Personerne i værkerne er større end almindelig legemsstørrelse, men de er placeret i gulvhøjde, de foretager sig dagligdags ting, og da de findes på smalle gange, hvor mange færdes hele tiden, kan det næsten føles, som om de bliver en del af elevernes fællesskab i dagligdagen.

Prøv om I kan understrege dette ved at lave små film, hvor I agerer med nogle af de samme bevægelser og handlinger som personerne i værkerne, mens andre elever går forbi og opfører sig, som de plejer.

Undersøg derefter hvordan dette kunne overføres til en udendørs skulptur:

Gå en tur på skolens udearealer. Sæt jer ned og mærk, hvordan uderummene føles og iagttag, hvem der opholder sig der, og hvad de laver. Hvilke bevægelser, stemninger, aktiviteter foregår der? Prøv at tegne skitser, mens I sidder der, hvor I placerer figurer, der ligner HuskMitNavns mennesker i uderummet, så de agerer, ligesom de virkelige mennesker gør.

Med udgangspunkt i skitserne skal I nu lave en stedsspecifik skulptur til et uderum på skolen. Den kan være figurativ og ligne HuskMitNavns menneskefigurer, eller den kan være mere abstrakt i sit formsprog. (Se Tip for inspiration) Den skal bare mime de bevægelser og aktiviteter, som foregår i uderummet, så den ligesom HuskMitNavns værker i skolens gange bliver en stedsspecifik del af uderummet og det liv, der udspiller sig der.

Måske er det muligt at lave den i målestok 1:1 i materialer som pap, stof, plastik, træ eller lignende. Måske skal I lave mindre modeller i fx ler eller voks.

Dokumenter jeres proces med både ord, billedeksempler, fotos og skitser med blyant, i ler eller andre materialer.
 

Tip

Henry Moore, Giacometti, Niki de Saint Phalle, Svend Wiig Hansen, Lavarenne, Lemmerz, Bjørn Nørgaard, Liné Thordarson, Patricia Waller, Michelle Matson, Monika Cook, Rachel Beach, Shinique Smith, Doreen Garner, Kris Lemsalu, Genesis Belanger, Natalie Ball.