Stedsspecifik udsmykning

Nogle af værkerne på Nyborg Gymnasium er enkeltværker indkøbt på forskellige tidspunkter og ophængt uafhængigt af hinanden på gymnasiet.

Andre har karakter af stedsspecifikke udsmykningsopgaver lavet lige netop til dette sted. Det gælder Asmund Havsteen-Mikkelsens billeder i naturvidenskabsfløjen, som er enkeltværker, men alle malet til at hænge netop der og naturligvis især værket Crater, som er malet direkte på den buede væg i underetagen.
Også Malene Landgreens udsmykning af hallen, DEMOKRATIA, er lavet til og på stedet, alt er malet direkte på murene og kan ikke flyttes et andet sted hen. Den slags udsmykninger har ofte en helt særlig betydning for modtagerne/beskuerne, men også for kunstneren og hans eller hendes udfoldelse og arbejdsforhold.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

Malene Landgreen
Asmund Havsteen-Mikkelsen
Hvilke arbejdsforhold har kunstnere, der laver udsmykninger i offentlige byggerier?

Find eksempler på stedsspecifikke udsmykninger i offentlige byggerier. (se Tip)  

Undersøg ved hjælp af nettet og filmen om Malene Landgreen her på siden, hvordan det for kunstnere er en helt særlig opgave at lave stedsspecifikke udsmykninger:

 • Hvilke muligheder og begrænsninger oplever kunstnerne?
 • Hvilke arbejdsforhold har de ved udsmykningsopgaver?
 • Hvad skal man tage hensyn til?
Tip

Malene Landgreen: Egå Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium, samt Psykiatrisygehus Slagelse.
Poul Gernes: Herlev Hospital.
Tal R: Nyt Psykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Skejby.
Per Kirkeby: Geologisk Museum, København.
10 danske kunstnere, 2004-2010: Amalienborg, Frederiks VIII’s Palæ (Olafur Eliasson, Signe Guttormsen, Morten Schelde, John Kørner, Eske Kath, Kathrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, Tal R, Erik A.Frandsen og Jesper Christiansen)
Mormor: Paderup Gymnasium

 

Hvilken funktion har Malene Landgreens udsmykning i hallen?

Gå over i hallen og placér jer rundt omkring, to og to, hvor I har godt udsyn til både hallens rum og arkitektur og Landgreens udsmykninger.

 • Lav en analyse af udsmykningen, hvor I kommer ind på både form, indhold og kontekst. Husk at illustrere med billeder og evt. eksempler fra filmen.
 • Gå nu sammen med 2-3 andre par og sammenlign jeres analyser af udsmykningen med fokus på udsmykningens virkning i rummet. Ligner de hinanden, eller har I set vidt forskellige ting? Hvorfor?

 

Hvordan kan man lave en god stedsspecifik udsmykning på et gymnasium?

Vælg derefter et sted på skolen, inde eller ude, hvor du synes, der kunne være brug for en større sammenhængende udsmykning. Undersøg stedet, tag billeder, tegn skitser, observer folks færden på stedet:

 • Hvad sker der? Hvad sker der ikke?
 • Hvem bruger det? Hvem bruger det ikke?
 • Mangler der noget? Er der for meget af noget?
 • Ville bestemte former eller farver kunne give stedet mere ro/mere liv/mere aktivitet?
 • Trænger stedet til noget smukt eller til noget, der kradser i øjnene og skaber diskussion?
 • Skal udsmykningen handle om den aktivitet, der foregår på stedet, eller skal den være neutral?

Måske kan du lave din udsmykning i et materiale, der kan opsættes midlertidigt på stedet i målestok 1:1, men ellers kan du lave en arkitektonisk model af stedet (brug fx små papkasser eller træklodser til at markere rummet), hvor du kan udføre udsmykningen i en mindre skala.

Du kan også tage billeder af stedet og enten tegne/male på udprint af dem eller lave udsmykningen elektronisk.

Dokumenter din proces i både ord, fotos, billedeksempler og tegnede/malede skitser.