Stedsspecifik skulptur

Nogle af værkerne på Nyborg Gymnasium er enkeltværker indkøbt på forskellige tidspunkter og ophængt uafhængigt af hinanden på gymnasiet.

Andre har karakter af stedsspecifikke udsmykningsopgaver lavet lige netop til dette sted. Det gælder Asmund Havsteen-Mikkelsens billeder i naturvidenskabsfløjen, som er enkeltværker, men alle malet til at hænge netop der og naturligvis især værket Crater, som er malet direkte på den buede væg i underetagen og ikke kan flyttes. Stedsspecifikke værker er i sagens natur som regel udtænkt i en sammenhæng med stedet, men også når man arbejder med værker, der ikke oprindeligt var tænkt til et bestemt sted, kan placeringen spille en rolle i fortolkningen af dem.

 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

Jørgen Haugen Sørensen
Maiken Bent
Asmund Havsteen-Mikkelsen
Malene Landgreen
Trine Boesen
Dan Sterup-Hansen
Mette Winckelmann
Tredimensionelle billeder

Mange af værkerne i Nyborg Gymnasiums udsmykning er flade billeder, som maleri eller tryk. Men der er også nogle, der er mere eller mindre tredimensionelle og udformet som skulpturer eller relieffer.

 • Gå en runde på skolen to og to og find værker, som har en eller anden grad af tredimensionalitet.
 • Vælg et af værkerne, tag billeder af det og lav en analyse af det. Overvej om det giver mest mening at bruge begreber fra skulpturanalyse eller billedanalyse. Kom under alle omstændigheder ind på både form, indhold og kontekst.
Indholdsanalyse og stedsspecifik fortolkning

Find sammen med et andet par, som har valgt et andet værk. Gå hen til jeres værker og fremlæg jeres analyser. Diskuter især indholdsanalysen, og om der kan være flere tolkninger af samme værk.

Når I har talt om værkerne, vender I jer rundt og ser på, hvor værket er placeret. Snak sammen om stedet.

 • Er det et sted, I tit opholder jer eller et sted på skolen, hvor I sjældent kommer?
 • Hvem bruger stedet mest?
 • Hvilke funktioner på skolen udføres her eller i nærheden?
 • Er det et behageligt sted? Et ligegyldigt sted?

Se nu igen på værket. Det er måske ikke udført til at være placeret netop her, men kan man lave en tolkning af det, hvor værkets placering indgår? Diskuter om et værk kan ændre betydning alt efter, hvor det er placeret.

Stedsspecifik skulptur til skolen

I skal nu i praksis undersøge sammenhængen mellem et værk og dets placering med fokus på skulptur. I må altså gerne inddrage andre kunstgenrer som perspektivering, men jeres eget værk skal være en skulptur.

Start med at finde eksempler på skulpturer i det offentlige rum. Det kan være eksempler, I kender fra Nyborg eller andre steder i jeres lokalområde. Det kan være eksempler på skulpturer, der har skabt debat ved deres placering. Det kan være berømte skulpturer, som er blevet vartegn for deres by eller område. (se Tip)

Vælg derefter et sted på skolen, inde eller ude, hvor I synes, der kunne være brug for en skulpturel udsmykning. Undersøg stedet, tag billeder, tegn skitser, observer folks færden på stedet:

 • Hvad sker der? Hvad sker der ikke?
 • Hvem bruger det? Hvem bruger det ikke?
 • Mangler der noget? Er der for meget af noget?
 • Ville bestemte former eller farver kunne give stedet mere ro/mere liv/mere aktivitet?
 • Trænger stedet til noget smukt eller til noget der kradser i øjnene og skaber diskussion?

Lav en stedsspecifik skulptur til stedet. Måske er det muligt at lave den i målestok 1:1 i materialer som pap, stof, plastik, træ eller lignende. Måske skal I lave mindre modeller i fx ler eller voks.

Dokumenter jeres proces med både ord, billedeksempler, fotos og skitser med blyant, i ler eller andre materialer.

Tip

Harvey Martin: Hip Hip Hurra, Nyborg.
Bjørn Nørgaard: Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren – et treenigt portræt af H.C.Andersen, Odense.
Lars Abrahamsen: Forsavn, Nyborg.
Elisabeth Toubro: Torvenes Brøndsløjfe, Århus.
Peter Land: Scenarie 2008, Albertslund.
Carl Fredrik Reuterswärd: Non-violence, FN-bygningen, New York (og andre steder i verden)
Alberto Giacometti: Kvinde på kærre, Holstebro.
Salvi/Pannini/Bracci/della Valle: Fontana di Trevi, Rom.
Per Kirkeby: Rundkørsler (Aars)
Jakob Jensen Design: Skives 11 stjerner.