Spor af mennesker

Mennesket har altid været et centralt motiv i billedkunsten.

Mennesket som viser sig selv og sin identitet, eller som definerer sig selv i forhold til andre, til naturen, til sit liv eller sin omverden. Mennesket som agerer i dagligdagen i sine ydre omgivelser, eller som forsøger at finde hoved og hale i et indre kaos. Vi er vant til, at mennesker definerer verden og sætter sig spor, men det kan virke dybt foruroligende, når der i kunsten eller andre visuelle fænomener er tydelige spor af mennesker, men ingen mennesker: Hvor er de? Hvad er der sket? Hvorfor er de der ikke mere?

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Trine Boesen
Jørgen Haugen Sørensen
Malene Landgreen
Mette Winckelmann
Maiken Bent
Dan Sterup-Hansen
Hvordan kan man se spor af mennesker i kunstværker?

I mange af skolens værker kan man finde et tema, som handler om fravær af mennesker. Hvor mennesker har sat sig spor i motivet, men ikke længere er synligt til stede. Det gælder især for Asmund Havsteen-Mikkelsens værker, som oftest viser tomme bygninger eller andre steder, hvor mennesker har været, men ikke længere er. Men også i andre af værkerne kan man se dette tema.

 • Gå på opdagelse i skolens udsmykninger to og to sammen og start ved et værk af Havsteen-Mikkelsen.
 • Diskuter hvordan man kan se menneskers spor, og hvad det gør ved værkets stemning, at mennesker ikke er synligt i værket. Tag et billede af værket.
 • Gå derefter videre og find andre værker med spor af mennesker (fx værker af Maiken Bent eller Thomas Bang). Vælg ét af dem, og tag også et billede af dette værk.
Hvad betyder spor af mennesker for forskellige visuelle fænomeners udtryk?
 • Læg billederne af de valgte værker ind på computer, og tag noter til billedernes formelle virkemidler, symboler, fortælling, tema osv.
 • Find andre eksempler på billedmateriale med spor af mennesker i kunsthistorien (se Tip) og andre steder: I aviser, på instagram, i reklamer, i historiebøger eller andet, I selv kan komme i tanker om.
 • Diskutér med en makker eller gruppe, hvad det betyder for et billedes udtryk, at der er spor af mennesker, men ingen mennesker til stede og om der er forskel på betydningen alt efter, hvor og i hvilken kontekst billedet findes?
   
Tip

Allan Otte, Vilhelm Hammershøi, Wim Wenders, Gohar Dashti, Jesper Rasmussen, Poul Anker Bech

Hvordan kan man bruge menneskers fravær eller tilstedeværelse i kunst eller anden visuel kultur?

Undersøg nu i praksis virkningen af billeder med eller uden mennesker i forskellige kontekster.

 • Du kan i undersøgelsen arbejde i forskellige materialer: Tegning, foto, maleri, collage, skulptur eller installation.
 • Du kan arbejde med modsætning i flere billeder: Samme motiv med mennesker til stede/kun med spor af menneskers tilstedeværelse.
 • Du kan arbejde med overraskelsen: Menneskers tilstedeværelse på steder, det ikke er forventet eller at der kun er spor efter mennesker, hvor mennesker plejer at være.
 • Du kan arbejde med forskellige medier: Forskel på virkningen af spor af mennesker i hhv. et kunstværk, en avisartikel, en ølreklame, et feriebillede på facebook osv.

Sørg for at dokumentere din proces, hvad enten den indeholder mange sidestillede eksperimenter eller får karakter af mindre skitser, som munder ud i et mere færdigt værk, som du synes kan virke som konklusion på undersøgelsen.