Skulptur som vartegn

Langt de fleste byer har større eller mindre torve og pladser, som sandsynligvis er opstået som fx. handelspladser, da byen blev grundlagt.

Ofte har pladser også i dag en central betydning som det sted, hvor byens indbyggere samles om forskellige aktiviteter og begivenheder. Der er stor forskel på, om pladser virker indbydende og inviterer til ophold og aktivitet, men en af de ting, der kan medvirke til en god plads, er en kunstnerisk udsmykning der passer godt til den. Ofte kan en vellykket udsmykning som fx. en skulptur på en plads ende med at blive et vartegn for hele byen, altså det man husker byen for, og noget byens indbyggere identificerer sig med. 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Hvordan fungerer uderummet foran Næstved Gymnasiums hovedindgang?

Start med at gå ud til det uderum foran skolen, som afgrænses af skolebygningen og hækkene mod vejen og parkeringspladsen, og lav en analyse af dette rum. Gå lidt rundt og skift opholdssted, mens I gør jeres observationer om rummet:

  • Hvad afgrænser rummet, og hvilken betydning har det for jeres fornemmelse af at opholde sig der? Hvilke proportioner har rummet og de ting, der afgrænser det i forhold til menneskelige proportioner?
  • Hvordan er rummet bygget op, og hvilke møbler, beplantning, genstande og andet er der i det? Hvordan er forholdet mellem natur og ikke-naturlige elementer?
  • Hvad synes I overordnet set om rummet - er det hyggeligt, rodet, idyllisk, kedeligt….? Virker det offentligt eller privat? Har rummet et klart fokuspunkt?
  • Hvem opholder sig i rummet? Hvordan bevæger folk sig i/igennem rummet? Hvilke aktiviteter foregår der? Er der forskel på sommer og vinter?
  • Hvad kendetegner bygningen og indgangspartiet: Komposition, rytmer, linjer, dekoration, materialer, farver, stilart?
  • Hvordan spiller skolebygningen sammen med rummet foran? Hvilken funktion har rummet i forhold til bygningen?

Tag noter til jeres portfolio og illustrer dem med billeder af jeres observationer.

Hvordan har Amalie Jacobsen arbejdet med form og indhold i Shape Shifter?

Sæt nu fokus på Amalie Jacobsens skulptur Shape Shifter. Se på den fra alle vinkler, rør ved den og tag billeder.

Lav en analyse af den, hvor I kommer ind på skala, materialer, komposition, sokkel og skulpturelle virkemidler.

Brug jeres observationer til at bestemme skulpturens overordnede udtryk og diskuter, om I synes, det giver mening at tale om et tema, en fortælling eller et budskab i en skulptur som denne.

Prøv nu at søge oplysninger her på sitet eller andre steder på nettet om, hvilke tanker Amalie Jacobsen selv har gjort sig om betydningen i sin skulptur.

Hvordan kan en skulptur fungere som vartegn for en skole?

Diskuter nu sammenhængen mellem skulpturen og det uderum, den er placeret i. Kan man tale om, at skulpturen er et vartegn for skolen og i så fald: Synes I, det er et godt vartegn? Passer det til skolen, til uderummet, til skolens brugere (jer), til skolens værdier?

Måske er der dele af vartegnet, I ikke synes fungerer, og I kan nu på en lille model af skulpturen i karton prøve at ændre på farve, form osv., så I synes, det passer bedre til jer og jeres skole. Måske bliver det en lidt ændret version af Shape Shifter, måske ender det med at blive en helt ny version.

Eller måske synes I, det er en meget flot skulptur med en fremragende placering som vartegn for jeres skole. I så fald skal I nu skifte fysisk placering og gå om bag ved skolen. Find en anden indgang end hovedindgangen. Lav en ny analyse af det uderum, I nu er placeret ved (opgave A) og lav en ny vartegnsskulptur, som ville give dette uderum ved denne indgang en helt ny og særlig betydning.

Tegn skitser og lav små skitser i ler eller andet, inden I beslutter jer for den endelige udformning.

Alt efter tid, materialer og muligheder kan I lave den endelige skulptur i fuld størrelse eller som lille model, som I tager med ud og tager billeder af ved den ønskede placering, hvor I prøver at snyde med proportionerne, så det ser ud, som om den er i virkelig størrelse.

Tip

Undervejs i processen får I måske brug for inspiration til at se, hvordan andre kunstnere har arbejdet med skulptur/vartegn i byrum:

Axeltorv, Næstved - Bjørn Nørgaards Slattenpatten og Talbrúcke Tiefland
Amager Torv, København - Storkespringvandet af Vilhelm Bissen og Edvard Petersen
Store Torv, Århus  - Elisabeth Toubros skulptur Torvenes Brøndsløjfe
Odense, ved banegården - Bjørn Nørgaard: Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren – et treenigt portræt af H.C.Andersen
Holstebro Rådhusplads - Giacomettis skulptur Kvinde på Kærre
Carl Frederik Reuterswärds skulptur Non-violence placeret forskellige steder i verden, fx ved FN-bygningen i New York
Piazza Navona, Rom - Fontana dei Quattro Fiumi af Gian Lorenzo Bernini