Serie af billeder

HuskMitNavn arbejder i sin udsmykning på Høng Gymnasium med en serie af billeder, som hænger forskellige steder, men som alle har samme tema: Ungdomsliv i gymnasiet.

Man har også i andre kunsthistoriske perioder arbejdet med serier i kunsten: I Illustrationer af bibelske fortællinger på altertavler, i malerier eller fotos med gentagelser af samme motivkreds, i den kunsthistoriske periode i 1960’erne, vi kalder ”minimalismen”, i reportagefotos i serier med mange aspekter af samme emne, i grafiske serier med sammenhænge eller variationer i farver, former og linjer - for slet ikke at tale om i deciderede tegneserier. Det kan betyde meget for både oplevelsen og fortolkningen af et værk, om det er et enkeltstående billede eller en del af en serie.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvad gør serier af billeder interessante?

Find individuelt mindst tre eksempler fra forskellige kunsthistoriske perioder, hvor man bruger/har brugt serier i kunsten. (se Tip)
Vis dine eksempler til en makker eller en gruppe og diskuter, hvad der gør serier af billeder interessante.
Opstil sammen mindst tre kriterier for gode billedserier, som man kan holde sig for øje, når man selv vil arbejde med serier af billeder.

Tip

Kunst: Donald Judd, Dan Flavin, Sol LeVitt, Richard Serra, Michael Kvium: Fools, John Kørner: War Problems, Viggo Rivad: Et farvel, Cindy Sherman: Film Stills, Shadi Ghadirian: Like Everyday, Boushra Almutawakel, Andy Warhol, On Kawara, Theo Hues

Tegneserier: Tintin! Eller find selv gode eksempler, fx din yndlingstegneserie, en skræmmende tegneserie, en elegant tegnet tegneserie, en sjov tegneserie, en politisk tegneserie osv.

Hvordan har kunstnere brugt det serielle i udsmykningen på Høng Gymnasium?

På Høng Gymnasium er der to store udsmykninger, som begge består af en serie af billeder: Dels billeder fra tegneserien Tintin som er malet direkte på væggene i Tintin-salen, dels de seks værker af HuskMitNavn, som er placeret på skolens gange og i salen.

Gå med din makker eller gruppe en runde på skolen og se på de to udsmykninger. Giv jer god tid til at se på værkerne og diskuter undervejs:

  • Hvilke formelle virkemidler gør billederne brug af?
  • Hvilket indhold/betydning arbejder de to udsmykninger med?
  • Lever udsmykningerne op til de tre kriterier for en interessant billedserie, I opstillede i opgave A?
Hvordan kan man arbejde med det serielle i kunsten?

Du skal nu undersøge det serielle ved at lave din egen serie af billeder. Husk at inddrage de tre kriterier, I opstillede i opgave A, og overvej deres brugbarhed undervejs i den praktiske proces.
Du skal vælge mellem tre forskellige genrer, hvor du skal fokusere på enten indhold eller form i dine billeder:

  • Du kan lave din egen tegneserie, som tager fat på de temaer, som HuskMitNavn arbejder med i sin udsmykning på skolen. Du vælger selv, hvilke motiver der skal være på billederne, og hvilken streg du vil arbejde i, men man skal kunne genkende det overordnede tema fra HuskMitNavn.
  • Du kan lave en fotoserie, som viser en fortælling (reportagefoto). Du skal tage udgangspunkt i ét af HuskMitNavns motiver og digte en historie videre ud fra det, som du illustrerer. Du skal undervejs overveje dels hvilke situationer, der skal vises for at få historien frem, dels hvilke fotografiske virkemidler, du vil bruge for at understøtte fortællingen: Beskæring, farver, lys osv.
  • Du kan lave et værk med inspiration i minimalismens serielle princip. Du skal her tænke i gentagelse af abstrakte former, farver, mønstre, linjer, og du kan male eller fotografere, arbejde skulpturelt i stof eller ler, eller du kan bruge trykteknik.

Selv om værket skal være abstrakt, skal du tage udgangspunkt i ét af HuskMitNavns billeder: Brug dit kamera til at zoome ind og beskære i motivet, til du finder en detalje af billedet med en bestemt farve, form eller linje, du synes er flot, og som du kan arbejde videre med i din serie.
 

Tag mange noter i både ord, billedeksempler, fotos og tegnede skitser af din proces til din portfolio.