Samtid

Når vi analyserer kunstværker, har vi ofte fokus på billedets virkemidler, dets fortælling og tema.

Men for at komme til bunds i analysen kan det være væsentligt at vide noget om den samtid, værket er blevet til i. For værket kan være påvirket af tidens fremherskende ideologi eller religion eller af særlige problemstillinger og temaer, der var oppe i samtiden. Det kan også være inspireret af værker eller stilarter fra tidligere perioder, som har virket relevante for samtidens kunstnere. Og ikke mindst kan det være et kunstnerisk nybrud eller et oprør mod de eksisterende strømninger i samfundet.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Kontekst

Kunstnere

Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Jesper Christiansen
Kunstnernes inspiration

I den første del af opgaven skal du arbejde alene.

Vælg en af de fire kunstnere, som du gerne vil beskæftige dig mere med.

 • Undersøg, hvilke samtidige emner eller problemstillinger din kunstner kan være inspireret af.
 • Undersøg ved hjælp af materialet her på hjemmesiden hvilke øvrige kunstnere og kunstretninger, din udvalgte kunstner er inspireret af.
 • Undersøg disse kunstnere og retninger og find på nettet 3-5 eksempler på kunst (billeder, skulpturer, musikstykker, fotos etc.), der kunne have en sammenhæng med skolens værker af kunstneren.
Inspirationen i udsmykningen

Sammenlign derefter i gruppen de billeder, I har fundet, som kunne være inspirationen bag kunstnernes værker.

Diskutér hvordan kunstnerne bruger deres inspiration:

 • Kan man se direkte referencer i værkerne til bestemte andre værker?
 • Er det mere en farveholdning eller stemning, der viser inspirationen?

Diskutér hvorfor det mon er netop disse kunstnere og retninger, der inspirerer samtidens kunstnere:

 • Hvad siger den kunst om sin samtid?
 • Hvad siger den kunst os i dag?
 • Hvad siger nutidens kunst og kunstnere om den tid, vi lever i?
Samtiden i dit eget værk

Til sidst skal du skabe et værk, der afspejler din samtid. Alt efter hvor meget tid, du har til rådighed, kan du frit vælge medie, materialer, form og format: Det kan være en hurtig tegneserieagtig skitse med blyant eller tusch. Det kan være en skulptur i ler eller voks, en digital collage, et stort, detaljeret maleri eller en skitse og et mindre maleri af en detalje i skitsen. Eller det kan være en installation eller måske bare en konceptbeskrivelse af en tænkt installation.

Overvej først, hvordan du kan vise din samtid i et kunstværk:

 • Er det samfundets problemstillinger, der skal til debat?
 • Vil du give samtidens unge en stemme?
 • Er det dine personlige udfordringer i livet, der afspejler din tid?
 • Er der farver, mønstre eller stemninger, du vil bruge til at skildre vores tid?

Tænk over, om du har arbejdet med noget i tidligere perioders kunst, som kan inddrages for at perspektivere dit billede af nutiden. Enten med en direkte reference af en detalje eller figur eller som træk fra en stilart.

Du kan også vælge at lave en parafraseopgave, hvor du vælger et ældre værk, som handler om sin samtids problematikker. Det gør du nutidigt ved at ændre på symboler, personer, farver, fortælling osv.

Skriv i din portfolio noter til, hvad du gør, og hvordan det virker.