Retorik og videopræsentation

Retorik handler om hensigtsmæssig kommunikation. Hensigten kan være at informere, at påvirke eller at underholde.

I alle tilfælde arbejder afsenderen med at udforme kommunikationen, så den passer til tiden, stedet og målgruppen. Også når man formidler kunst, er forståelse af kommunikationssituationen vigtig, og at kombinere mundtlige og visuelle virkemidler kan være et oplagt valg.

Fag

Dansk
Sprogfag

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Jesper Christiansen
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Martin Bigum
Kombination af mundtlige og visuelle virkemidler i en videopræsentation

Begynd med at dele jer op i grupper og fordele de fire kunstneres udsmykninger mellem jer.

  • Undersøg relevant materiale på sitet og evt. kunstnerrute i app’en og udvælg, hvad I vil have med i en videopræsentation af kunstnerens samlede udsmykning.
  • Bestem jer for målgruppe, fx parallelklasse, brobygningshold, forældre, udvekslingselever.
  • Overvej, hvilke retoriske virkemidler I vil bruge for at fange målgruppen. Hvordan vil I bruge kameraet i jeres visuelle formidling?

Hvis 2 grupper vælger samme kunstner, kan målgruppen være forskellig.
 

Tip

Det retoriske pentagram opstiller i en figur forholdet mellem de fem elementer, man skal tage hensyn til i sin kommunikation:

  • afsenderen
  • modtageren
  • emnet
  • situationen
  • det sprog og den genre, der passer til

Linjerne mellem pentagrammets dele angiver forholdet, som er afgørende for, om kommunikationen lykkes. Det retoriske pentagram kaldes også Ciceros retoriske pentagram.

Produktion af videopræsentation

Herefter laver I en skitse til videopræsentationen.

  • Hvad skal der siges og hvordan? Hvad skal vises og hvordan? Varighed ca. 5 minutter.

Fokus er på udvælgelse af stof, der er interessant for jeres målgruppe, og på formidling i ord og billede til målgruppen. Den tekniske kvalitet af videoen er ikke så vigtig her.

 

Præsentation og feedback

Vis jeres videopræsentationer i klassen, og giv feedback på hver gruppes formidling til den valgte modtagergruppe.

  • Vælg en eller flere ud til afprøvning i praksis for den valgte målgruppe, hvis det er muligt.