Retorik og målgruppe

Retorik handler om hensigtsmæssig kommunikation.

Hensigten kan være at informere, at påvirke eller at underholde. I alle tilfælde arbejder afsenderen med at udforme kommunikationen, så den passer til tiden, stedet og målgruppen. Forståelse af målgruppen, dens udgangspunkt og forudsætninger er afgørende for enhver formidling.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Jesper Christiansen
Martin Bigum
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Tilpasning til målgruppe

Begynd med at dele jer op i grupper og snakke sammen om, hvordan I vil formidle et af kunstnernes værker for en bestemt målgruppe.

Det kan fx være børnehavebørn, en 4. klasse i folkeskolen, en gruppe forældre til ”Åbent hus”, et hold brobyggere fra 8.klasse eller et kunsthold fra FOF.

 • Vælg et værk og en målgruppe, og forbered et tilpasset oplæg. I skal i jeres oplæg både komme ind på et enkelt kunstværks form, indhold og på kunstnerens samlede udsmykning.

Overvej, hvad der i øvrigt kan bidrage til at give målgruppen en oplevelse af og forståelse for kunstværket og udsmykningen, fx

 • Har den valgte målgruppe brug for eller gavn af, at værkerne perspektiveres til periode eller kunstner?
 • Skal målgruppen inddrages i en dialog frem for bare at lytte?
 • Skal målgruppen gøre noget konkret, for at få mest muligt ud af værket, fx instrueres i, hvordan de skal beskue værket, tæt på eller langt fra?
 • Overvej hvilke tidsramme, der er passende for den valgte målgruppe.
   
Tip

Det retoriske pentagram opstiller i en figur forholdet mellem de fem elementer, man skal tage hensyn til i sin kommunikation:

 • afsenderen
 • modtageren
 • emnet
 • situationen
 • det sprog og den genre, der passer til

Linjerne mellem pentagrammets dele angiver forholdet, som er afgørende for, om kommunikationen lykkes. Det retoriske pentagram kaldes også Ciceros retoriske pentagram.

Præsentation i klassen og for målgruppen
 • Hold som afslutning oplæggene for hinanden i klassen. Giv feedback på hver gruppes formidling af kunstværkets form og indhold og på tilpasningen til den valgte modtagergruppe.
 • Vælg et eller flere af oplæggene ud til afprøvning i praksis, hvis der er mulighed for det.