Retorik – lejlighedstale eller politisk tale

Nogle af kunstnerne på Grenaa Gymnasium udtrykker sig i deres værker mere eller mindre direkte om emner, som optager mennesker i samtiden.

Nogle af værkerne lægger op til diskussion af aktuelle problemstillinger, mens andre måske griber fat i mere personlige eller eksistentielle spørgsmål. Det er emner, der kan holdes en tale om, enten en politisk tale, en lejlighedstale eller en informativ tale. I skal holde en kort tale med udgangspunkt i værker af enten Marianne Jørgensen, Gudrun Hasle eller Jesper Rasmussen, fx i forbindelse med et forløb om mundtlighed og retorik.

Fag

Dansk

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

Jesper Rasmussen
Gudrun Hasle
Valg af emne og talegenre

Start med at gå sammen i mindre grupper og vælg enten Jesper Rasmussen, Gudrun Hasle eller Marianne Jørgensen, som hver er repræsenteret med to værker på Grenaa Gymnasium. 

Lav i gruppen en fælles brainstorm over tanker og emner, som de to værker sætter i gang hos jer. Vælg emne. Vælg herefter formål med talen, dvs. talegenre. De tre klassiske talegenrer er:

  • den politiske tale, som vil overbevise
  • lejlighedstalen, som vil underholde
  • den informative tale, som vil informere
Retoriske appelformer og virkemidler – hvad virker bedst til talens formål?

Nu er I parate til at komme videre i processen med konkrete beslutninger om, hvad talen skal indeholde, og hvordan den skal formuleres og fremføres. Her er der særlige krav til jeres tale:

  • En af de tre appelformer (logos, etos, patos) skal dominere talen.
  • Brug jeres kunstners to værker som reference , dvs. at de skal nævnes og indgå fx som eksempler.
  • Brug sproglige og retoriske virkemidler, fx inddragelse af tilhørerne, billedsprog, allitterationer, modsætninger, eksempler, gentagelser, ironi, humor, overdrivelse, anafor.
  • Talen skal være på ca. 300 ord (ca. 2 minutter).

For at holde styr på det hele, kan I bruge Ciceros retoriske pentagram, som I fx kan finde her.
Har I lærebogsmateriale om retorik, kan I læse der om retoriske appelformer og virkemidler. Ellers kan I hente hjælp under tippet nedenfor.

Tip

Appelformer bruges for at overbevise tilhørerne om talens synspunkter:

1) Logos: Man appellerer til modtagerens fornuft og overbeviser ved hjælp saglige argumenter.
2) Etos: Taleren appellerer ved at betone sin egen talerens troværdighed og moralske integritet.
3) Patos: Man appellerer til tilhørernes følelser og stemninger.

- Forskellige sproglige og retoriske virkemidler bruges til at fremme talernes formås og gøre talens budskab tydeligere, lettere at huske og forstå. Se fx her en lang række muligheder. Eller I kan læse om retorik og se en video om retoriske virkemidler her.

Hvem skal holde talen, og hvordan giver I respons?

Til sidst skal I lave et manuskript og et talepapir, fx kort med stikord. Tjek, at talen opfylder de særlige krav som nævnt under trin B. En tale er jo en mundtlig genre, så den skal læres udenad – ikke læses op. Øv jer i gruppen, og hjælp hinanden med at finde ud af, hvad der virker godt, og hvad der fungerer mindre godt. Vælg efter et tilfældighedsprincip, hvem af jer, der skal holde talen for hele klassen. Den udvalgte øver igen og får hjælp fra de andre i gruppen. Tænk på, at mimik, gestik, pauser også er virkemidler.

Når I giver respons til de modige talere i klassen, skal I huske de 3 K’er for respons:

  • konkret
  • konstruktiv
  • kærlig