Reportage om kunst i hverdagen på skolen

En reportage er en journalistisk genre, hvor journalisten agerer læserens repræsentant på stedet, hvor en begivenhed finder eller fandt sted.

Journalisten er ”ude i marken” og bruger sine øjne, sine ører, sine sanser. Oplever. Snakker med folk.  Reportagen vil altså formidle de indtryk, journalisten har fået. I skal skrive en reportage om, hvordan elever og ansatte i hverdagen på Grenaa Gymnasium oplever og bruger ‘værestederne’ rundt om Egegården, forhallen, kantinen, forhal i den nye fløj, læsesalen m.fl. - alle forsynet med kunst på vægge og/eller gulv.  

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Gudrun Hasle
Jesper Rasmussen
Cai Ulrich von Platen
Research on location

Gå sammen i par og vælge et af de centrale fællesrum med kunstnerisk udsmykning.

Begynd med at samle observationer her på to forskellige tidspunkter i løbet af en skoledag, fx i spisefrikvarteret, mens der er timer, efter sidste time, når der er fredagscafé e.l. Noter, hvordan folk bevæger sig rundt i eller igennem fællesrummet, står, sidder, står i kø, leger, tjekker mobilen eller på anden måde er aktive.

Gør jer umage med at beskrive levende og personligt, fang detaljer, og mindst én situation skal beskrives og udmales scenisk (to der krammer, en lille gruppe der griner og snakker, spiller spil eller musik).

Brug en overvejende panoramisk fremstillingsform til at angive tid og rum. Det er vigtigt – og en udfordring - at få en beskrivelse af rummets indretning og den kunstneriske udsmykning med i fremstillingen på en meningsfuld og stemningsgivende måde.

Beskrivelsen af den kunstneriske udsmykning er ikke et mål i sig selv i reportagen. Det er skildringen af hverdag på skolen, der er hovedemnet, mens oplevelser af kunsten er et underemne i reportagen.

Vinkling og uddybning

Efter de første observationer bestemmer I jer for en vinkling på reportagen (fx “glade dage”, “stresset hverdag”, “fællesskaber”, “hierarki og kliker” eller “kantinen som åndehul”), og herudfra formulerer I spørgsmål til udvalgte elever (og evt. lærere) om, hvordan de oplever og bruger fællesrummet.

Uanset hvilken vinkel I vælger til jeres reportage, skal ét af jeres spørgsmål formuleres, så det direkte handler om brugerens oplevelse af den kunstneriske udsmykning, der kan ses fra rummet.

Sammenhold de interviewedes oplevelser med enten kunstneres egne tanker og intentioner, som de fremgår af filmene her på sitet, eller med analyser og omtale i Kunsten på Grenaa Gymnasium. 

Find selv de sider, der er relevante for jer.

Skrivning og redigering

Nu skal I samle jeres materiale, udvælge, skrive og redigere. Til indledning og faktaboks finder I oplysninger om Grenaa Gymnasium på skolens hjemmeside og om kunstner og udsmykning,  bl.a. her på sitet og i Kunsten på Grenaa Gymnasium her.

I et af afsnittene skal indgå:

  • jeres undersøgelse af brugernes oplevelse af den kunstneriske udsmykning (har de overhovedet lagt mærke til den?)
  • kunstnerens eller skolens tanker om og intentioner med den kunstneriske udsmykning.

Lav en overskrift/rubrik og manchet. Forsyn reportagen med et foto. Nu er reportagen klar til deling og respons.

 

Del med hinanden og giv konstruktiv feedback

Slut af med at gå sammen med en eller to andre grupper. Læs hinandens reportager (evt. som lektie).

Hver gruppe giver et kort oplæg om indhold og form i deres reportage, fx indsamling af stof, vinkling, valg/fravalg, behandling af hovedemne/ underemne og sproglig formidling.

Efter hvert oplæg giver de andre feedback på reportagens indhold og form.

Husk de 3 k’er ved feedback: Konkret, Konstruktiv, Kærlig.