Reportage om hverdagen i Multihallen

En reportage er en journalistisk genre, hvor journalisten agerer læserens repræsentant på stedet, hvor en begivenhed finder eller fandt sted.

Journalisten er ”ude i marken” og bruger sine øjne, sine ører, sine sanser. Oplever. Snakker med folk.  Reportagen vil altså formidle de indtryk, journalisten har fået. I skal skrive en reportage om, hvordan elever og ansatte oplever og bruger Multihallen med kunstnerisk udsmykning af Malene Landgreen i hverdagen på Nyborg Gymnasium. Malene Landgreen har givet udsmykningen titlen DEMOKRATIA.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Malene Landgreen
Research on location

Gå sammen i par og begynd med at samle observationer på to forskellige tidspunkter i løbet af en skoledag, fx i spisefrikvarteret, mens der er timer, efter sidste time, når der er fredagscafé e.l.

  • Noter, hvordan folk bevæger sig rundt i eller igennem fællesrummet, står, sidder, spiller bold, tjekker mobilen eller på anden måde er aktive. Gør jer umage med at beskrive levende og personligt, fang detaljer, og mindst 1 situation skal beskrives og udmales scenisk (sportskamp, to der krammer, en lille gruppe der griner og snakker).
  • Brug en overvejende panoramisk fremstillingsform til at angive tid og rum. Det er vigtigt – og en udfordring - at få en beskrivelse af rummets indretning og den kunstneriske udsmykning med i fremstillingen på en meningsfuld og stemningsgivende måde. Beskrivelsen af den kunstneriske udsmykning er ikke et mål i sig selv i reportagen.
Vinkling og uddybning

Efter de første observationer bestemmer I jer for en vinkling på reportagen, og herudfra formulerer I spørgsmål til udvalgte elever (og evt. lærere) om, hvordan de oplever og bruger Multihallen. Uanset hvilken vinkling I vælger til jeres reportage, skal I formulere et spørgsmål, der direkte handler om brugerens oplevelse af den kunstneriske udsmykning med titlen DEMOKRATIA. Sammenhold de interviewedes oplevelse med Malene Landgreens egne tanker om og intentioner med udsmykningen, som de fremgår af filmen her på sitet.

 

Skrivning og redigering

Saml jeres materiale, udvælg, skriv og rediger. Til indledning og faktaboks finder I oplysninger om kunstner og udsmykning (bl.a. her på sitet). I et af afsnittene (kort eller længere) skal I sammenholde brugernes oplevelse af Malene Landgreens udsmykning med kunstnerens egne tanker og intentioner. 

Lav en overskrift/rubrik og manchet. Illustrer evt. med et foto.