Reflekterende artikel om udsmykningen High School Days

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den reflekterende artikel.

En reflekterende artikel ligger som genre tæt op ad essayet. Her tager man udgangspunkt i et konkret værk eller tekst, som bruges som afsæt for refleksioner og ræsonnementer, som udfoldes gennem en tankestrøm af ideer om emnet. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i en reflekterende artikel, er bl.a. beskrivelse, karakteristik og refleksion.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

HuskMitNavn
Opgaveformulering

Skriv en reflekterende artikel om det billede, som HuskMitNavns udsmykning, High School Days, giver af livet på et gymnasium i dag. Inddrag kunstnerens tanker om High School Days og egne erfaringer i dine refleksioner over aktuelle udfordringer på ungdomsuddannelserne og oplevelser af dem.  

Krav til artiklen

Du skal tage udgangspunkt i et eller flere af de seks vægmalerier på skolen. I dine overvejelser over udfordringer for ungdomsuddannelserne i dag kan du foruden kunstnerens tanker og egne erfaringer inddrage viden fra andre fag, fx psykologi og samfundsfag.

Overskrift: High School Days
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).