Reflekterende artikel om Shape Shifter som pejlemærke for Næstved Gymnasium og HF

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den reflekterende artikel.

En reflekterende artikel ligger som genre tæt op ad essayet. Her tager man udgangspunkt i et konkret værk eller tekst, som bruges som afsæt for refleksioner og ræsonnementer, som udfoldes gennem en tankestrøm af ideer om emnet.
De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i en reflekterende artikel, er bl.a. beskrivelse, karakteristik og refleksion. Det er meningen, at sproget er mere personligt end i fx en analyserende artikel.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Opgaveformulering

Skriv en reflekterende artikel om værdier og udfordringer på Næstved Gymnasium og HF som uddannelsessted. Du skal tage udgangspunkt i Amalie Jakobsens 5,4 meter høje stålskulptur Shape Shifter, der som pejlemærke står placeret i udearealet foran indgangspartiet til Næstved Gymnasium & HF.

Overskrift: Shape Shifter – et pejlemærke.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

Krav til artiklen
  • I indledningen skal du præsentere dit fokus i form af et samlet udsagn, som fastholdes igennem hele artiklen
  • I midterdelen skal du veksle mellem konkrete eksempler og en række abstrakte overvejelser om emnet, som er Shape Shifters funktion som pejlemærke for skolen
  • Inddrag kunstnerens tanker om Shape Shifter (se video)
  • Inddrag værdier og udfordringer for Næstved Gymnasium og HF, se bl.a. præsentation af skolens vision på hjemmesiden https://www.naestved-gym.dk/om-ngh/vision/
  • Afslutningen skal være åben og stadig nysgerrig, så læseren føler sig klogere på emnet uden at være blevet tvunget til at mene noget bestemt.