Reflekterende artikel om, hvad kunst kan

En reflekterende artikel ligger som genre tæt op ad essayet.

Her tager man udgangspunkt i et konkret værk eller tekst, som bruges som afsæt for refleksioner og ræsonnementer, som udfoldes gennem en tankestrøm af ideer om emnet. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i en reflekterende artikel, er bl.a. beskrivelse, karakteristik og refleksion.
 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Jesper Christiansen
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Martin Bigum
Opgaveformulering
  • Skriv en reflekterende artikel om, hvad kunst kan – som del af kultur og samfund, for det enkelte menneske, en nation eller andet, som du vælger at inddrage i dine refleksioner over, hvad kunst kan. 

 

Krav til artiklen
  • Du skal tage udgangspunkt i en eller flere af de fire kunstneres udsmykning på skolen (Jesper Christiansen, Kathrine Ærtebjerg, Martin Bigum, Julie Nord).
  • I dine overvejelser over hvad kunst kan, skal du inddrage viden fra andre fag, fx psykologi, filosofi, historie, religion, samfundsfag.

Overskrift til din artikel: Hvad kan kunst?

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).