Reflekterende artikel om ”den enkelte, flokkene og flertallet”

I en reflekterende artikel indgår der 2 niveauer: Et konkret, sansende, oplevende og et abstrakt, reflekterende.

Udgangspunktet kan fx være en tekst eller et kunstværk, som bruges som afsæt for refleksioner og ræsonnementer, som udfoldes gennem en tankestrøm af ideer om emnet. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i en reflekterende artikel, er bl.a. beskrivelse, karakteristik og refleksion. Udgangspunktet er her Jørgen Haugen Sørensens tre relieffer Flokkene I, Flokkene II og Flertallet.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Jørgen Haugen Sørensen
Hvad ser du - og hvad tænker du?

Begynd med at se godt på Jørgen Haugen Sørensens tre runde relieffer, Flokkene I, Flokkene II og Flertallet. Bliv på stedet, mens du skriver hurtigskrivning om motiv (hvad du ser) og titel (refleksioner). Brug ca. 2 minutter om hvert relief.

 

Hvad betyder jeres individuelle erfaringer/oplevelsen for forståelsen af kunstværkerne?

Læs op for hinanden i par og snak sammen om jeres forståelse:

  • Oplever og forstår I motiver og titler på samme måde?
  • Hvordan forholder den enkelte/individet sig til flokkene/flertallet i værkerne?
  • Overvej, hvorvidt jeres egne erfaringer spiller med i oplevelsen af reliefferne?
  • Hvilke betydninger har efter jeres mening Jørgen Haugen Sørensens brug af virkemidler som fx den hvide farve, lys-skygge-virkning, den runde form, hans menneskefremstilling?
Skriv en reflekterende artikel rettet mod ”den alment interesserede læser”

Du har nu samlet nok stof og tanker til at skrive en kort reflekterende artikel om den enkelte/individet og flertallet/flokkene.

  • Brug Haugen Sørensens værker som afsæt for refleksioner om og oplevelser/erfaringer med individ/flok og den enkelte/flertallet.
  • Brug nogle af iagttagelserne, formuleringerne og tankerne fra din og din makkers hurtigskrivning og samtale.
  • Prøv at bygge artiklen op, sådan at du kommer ind på Haugen Sørensens relieffer i starten, i midten og i slutningen af din artikel.
  • Giv din artikel en overskrift, der passer til dit fokus i artiklen.

Omfang af din artikel: to-tre normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).