Præsentation af Næstved Gymnasium og kunstværker

Skriv teksten til en lille folder til et hold udvekslingselever og deres lærere.

Der skal være en præsentation af Næstved Gymnasium og HF og en præsentation af to kunstværker, Amalie Jakobsen skulptur Shape Shifter, der er placeret foran indgangspartiet og Anna Sørensens Keramiske objekter og 2 malerier i trappeopgangen indenfor.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Anna Sørensen
Hvad vil I fortælle om skolen?

Gå sammen i mindre grupper og lav en fælles brainstorm om, hvilke informationer, I vil give om skolen, om Shape Shifter, om Keramisk Objekter og de to malerier.

Tænk på, at modtagerne er udvekslingselever og deres lærere. Hent informationer om skolen på skolens hjemmeside og om kunstnere og deres værker her på sitet.

Hvordan vil I kommunikere informationerne i en lille folder?

Nu skal I fordele folderens enkelte afsnit mellem jer i gruppen, så hvert gruppemedlem på fremmedsproget

  • skriver et afsnit
  • formulerer en overskrift til afsnittet
  • finder (eller tager) et foto som illustration

Læs afsnittene igennem i grupper og hjælp hinanden med finpudsning af gloser og grammatisk korrekthed.

 

Opsætning og evaluering

Slut af med at sætte brødtekst, overskrifter og fotos op, så præsentationen ser indbydende ud.

Giv feedback på hinandens bud på en præsentationsfolder - både indhold og sproglig korrekthed. Hvis det er aktuelt med besøg af udvekslingselever, skal I vælge tre ud til print og uddeling.