Politisk kunst

Hvad skal vi med kunst?

Skal kunst udelukkende beskæftige sig med det skønne og gode, så vi kan nyde den over sofaen eller på en søndagstur på kunstmuseum? Eller må kunsten godt kradse i øjnene, må den have en holdning, må den deltage i den politiske debat?

Fag

Brobygning

Område

Område
Indhold

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvilke temaer arbejder HuskMitNavn med?

Gå i mindre grupper en runde ved de seks værker af HuskMitNavn:

  • Snak om hvilke virkemidler kunstneren bruger: farver, rum, komposition, tegnestil…
  • Snak om hvordan personerne og deres samspil fremstilles: Størrelsesforhold, påklædning, mimik, ansigtsudtryk, bevægelser, hierarki…
  • Snak om hvilke temaer, han arbejder med i de forskellige scener
  • Diskuter hvilke 3-5 overordnede stikord, I vil sætte på HuskMitNavns stil og hans måde at fremstille sine temaer på.

Tag billeder af værkerne.

Hvilke virkemidler kan man bruge, når man arbejder med politiske emner i kunst?

Diskuter i gruppen om der kan tolkes politiske emner ind i de seks billeder af HuskMitNavn på gymnasiet.

  • Er der nogle af emnerne, som man debatterer i en eller anden form i nyhedsmedier eller på sociale medier for tiden?
  • Hvilke virkemidler i billederne skulle man ændre, for at motiverne fik et mere tydeligt politisk budskab?

Lav hver især mange små skitser, hvor I vender om/ændrer på forskellige parametre i billederne for at gøre dem politiske. Det kan være små eller store ændringer: En farve, et smil, et størrelsesforhold, en genstand…..

Tegn til sidst med blyant eller farvekridt en skitse til et værk DU kunne tænke dig at lave med et politisk budskab: Hvad skulle det handle om og hvordan skulle det se ud??